Колонтаївський ЗДО, Колонтаїв
Харківська область, Богодухівський район

Колективний договір

Зареєстровано

     Реєстраційний №           .

                                                                                                        від «       »                      2021р.       

                                                                                                       Краснокутський селищний голова

                                                                                                                                   Ірина КАРАБУТ

 

  КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією і первинною профспілковою організацією

Колонтаївського закладу дошкільної освіти

(дитячий садок)

Краснокутської селищної ради

Богодухівського району

Харківської області

на 2021 – 2025роки.

                                                                                                                         Схвалено на загальних зборах

                                                                                                                                                      трудового колективу               

                                                                                                                                                      протокол №  02  від  02.08. 2021 р.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторонами колективного договору є адміністрація Колонтаївського закладу закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (далі ЗДО) в особі директора (далі- адміністрація), з одного боку, і уповноваженого трудового колектива- керівника профспілки Пахучої Світлани Юріївни ( далі – уповноважений).  Директор ЗДО представляє інтереси адміністрації й має відповідні повноваження; уповноважений відповідно ст.247 КЗП України представляє інтереси працівників  ЗДО з питань виробництва, побуту, культури.

 1. Колективний договір складений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань і є локальним правовим актом, який регулює виробничі й навчальні, трудові й соціально - економічні відносини на основі погоджених інтересів трудящих і вповноваженого власником органа – адміністрації ЗДО.
 2. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників ЗДО, незалежно від членства в профспілці (ст.18 КЗП).
 3. Адміністрація та уповноважений доводять до відома працівників, які не брали участь у зборах трудового колективу, під особистий розпис текст колективного договору у двотижневий строк від дня його підписання, забезпечують гласність його виконання.
 4. Адміністрація зобов'язується знайомити знову прийнятих працівників під розпис із текстом колективного договору при прийманні на роботу (ст.9  Закону України « Про колективні договори й угодах»).
 5. Сторони визнають договір нормативним актом, його норми й положення діють безпосередньо і є обов'язковими для виконання  адміністрацією, працівниками й профспілковим комітетом  ЗДО.
 6. Адміністрація ЗДО визнає уповноваженого єдиним представником працівників – членів трудового колективу  в питаннях виробництва, трудових і соціально-економічних відносин.
 7. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо складання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, з'ясування всіх питань соціально-економічних і трудових угод.           
 8. Колективний договір підписується адміністрацією і уповноваженим не пізніше  п'яти днів з моменту схвалення його проекту загальними зборами трудового колективу.

У випадку, якщо загальні збори трудового колективу відхиляють проект колективного договору або окремі його  положення, сторони  відновляють переговори на час не більше 10 днів і виносять погоджений сторонами проект на розгляд загальних зборів трудового колективу (ст.13 Закону України «Про колективні договори й угодах»).

 

 1. У випадку реорганізації ЗДО колективний договір продовжує діяти протягом часу, на який він укладений або, при згоді сторін, може бути переглянутий.
 2. Якщо заклад ліквідується, колективний договір діє протягом усього терміну проведення ліквідації (ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
 3. Зміни й доповнення до цього колективного договору вносити в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, генеральної, галузевої й регіональної угод з питань колективного договору з ініціативи однієї зі сторін після проведення переговорів, досягнення згоди й схвалення їх загальними зборами працівників (ст.14 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
 4. Зміни й доповнення в колективний договір протягом терміну його дії підлягають повідомній реєстрації у встановленому порядку.
 5. Колективний договір укладено на п’ять років і вступає в дію від дня його підписання  незалежно від часу повідомної реєстрації.
 6. Після закінчення терміну дії, колективний договір продовжує діяти доти, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть  цей договір.
 7. Колективні перемовини про прийняття нового колективного договору  не пізніше двох місяців до закінчення терміну його дії (ст.10 Закону України «Про колективні договори і угоди»).    
 8. Невід'ємною частиною договору є додатки до нього (Додатки  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

РОЗДІЛ ІІ

ВИРОБНИЧІ Й ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

2.1. Сторони договору домовились:

2.1.1. Погоджувати відповідно до чинного законодавства й галузевими нормативними актами з обов'язковим розглядом профгрупоргом: розклад занять, графіки роботи, графіки відпусток працівників, графіки атестації педагогічних працівників і допоміжного персоналу, кількісний і персональний склад комісії з атестації педпрацівників.

2.2. Адміністрація зобов'язується:

2.2.1. Забезпечити ефективну діяльність ЗДО,  виходячи з фактичних розмірів фінансування.

2.2.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази  ЗДО, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.

2.2.3. Забезпечити трудовому колективу й уповноваженому умови для участі в керуванні  ЗДО в рамках чинного законодавства.

2.2.4. Ознайомити працівника при прийманні на роботу з «Правилами внутрішнього розпорядку» згідно з діючим законодавством і даного колективного договору.

2.2.5. Надавати працівникам  роботу, що відповідає їхній професії, й кваліфікації. Не вимагати від працівника  роботи, не обумовленої трудовим договором, посадовою інструкцією (ст.31 Кзпп України).

2.2.6. Доводити до відома трудового колективу нові нормативні документи щодо трудових відносин, організації праці, роз'яснити їхній зміст, права й обов'язки працівників.

2.2.7. Введення, зміна й перегляд норм праці проводити за узгодженням із уповноваженим.

2.2.8. Забезпечити своєчасне (не рідше один разна п'ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантувавши їм при цьому, згідно з діючим законодавством, збереження середньої заробітної плати (ст. 57  Закону України «Про освіту»).

2.2.9. Включати уповноваженого до складу тарифікаційної й атестаційної комісій.

2.2.10. При складанні графіку роботи забезпечити оптимальний режим роботи:

 1. для жінок, які мають двох дітей у віці до десяти років;
 2. для працівників, що сполучають роботу з навчанням.

2.2.11. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними своїх професійних обов'язків ( за винятком випадків, передбачених чинним законодавством) (ст.55 Закону України «Проосвіту»).

2.2.12.  Установити тривалість робочого часу відповідно до Правил внутрішнього розпорядку й графікам роботи, затвердженими адміністрацією за узгодженням з уповноваженим та з урахуванням специфіки, режиму роботи структурних підрозділів з розрахунку нормальної тривалості робочого дня 8 годин при 40 годинному робочому тижню із двома вихідними днями (Додаток  № 1 ).

2.2.13. Установлювати в обов'язковому порядку скорочену тривалість робочого часу (неповний робочий день або неповний робочий тиждень) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу й збереженням усіх трудових прав по письмовій заяві працівників таких категорій:

1) вагітні жінки;

2) самотні жінки, що мають дитину у віці до 14 років або дитину-інваліда, у тому числі дитину, що перебуває під її опікою;

3) жінки, що здійснюють догляд за хворим членом родини відповідно до медичного висновку.

Установлювати неповний робочий час як при прийманні на роботу, так і згодом на прохання працівників (ст. 56 Кзпп України).

2.2.14. Скоротити на одну годину тривалість роботи в переддень святкових і неробочих днів (стаття 73 Кзпп України) для всіх  працівників, крім працівників зі скороченою тривалістю робочого часу (ст.53 Кзпп України).

2.2.15. Установлювати час початку й закінчення щоденної роботи відповідно до Правил внутрішнього розпорядку ЗДО  та графіком роботи, погодженим з уповноваженим (ст.57 Кзпп).

2.2.16. Не залучати працівників до понаднормових робіт узгодження уповноваженого (ст.64 Кзпп України).

2.2.17. Вести облік понаднормових робіт для кожного працівника. Не допускати перевищення понаднормових робіт понад чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин у рік (ст.65 Кзпп).

2.2.18. Залучати працівників до роботи в вихідний день тільки за письмовим наказом і за узгодженням уповноваженого у виняткових випадках (ст.71 Кзпп України):

            1) для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,  виробничих аварій і негайного  усунення  їх наслідків;

         2) для запобігання нещасних випадків, загибелі або псування майна;

         3) для виконання невідкладних, заздалегідь не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна  робота,закладу.

2.2.19. Компенсувати роботу у вихідний, святковий або неробочий день, за згодою  працівника, наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі (ст.72, 73 Кзпп України).

2.2.20. Надавати щорічні відпустки працівникам відповідно до графіка, погодженого з уповноваженим у терміндо 5 січня поточного року згідно зі ст. 79 Кзпп, ст.10 Закону України «Про відпустки». Погоджувати із працівником конкретний період надання щорічної відпустки й письмово повідомляти його про дату початку відпустки не пізніше, чим за два тижні до встановленого графіком терміну.

2.2.21. Надавати працівникам щорічну основну відпустку тривалістю  24 календарних дня за відпрацьований робочий рік, який відлічується від дня укладання трудового договору  (Додаток № 2).

         Надавати інвалідам І й ІІ груп щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів.

         Надавати особам  віком до вісімнадцяти років щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день (ст.6 Закону України «Про відпустки»).

         Надавати педагогічним працівникам щорічну основну відпустку тривалістю 42 дня в порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України N 346 від 14 квітня 1997 р. «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівникам навчальних закладів і установ освіти навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково педагогічним працівникам і науковцям» (Додаток № 2).

2.2.22. Надавати педагогічним працівникам щорічну відпустку повної тривалості в перший і наступні робочі роки в літній період  незалежно від  часу  прийняття їх на роботу  (ст.10 Закону України «Про відпустки»).

2.2.23. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час для наступних категорій (ст.10 Закону України «Про відпустки»):

1) особам у віці до 18 років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю й родами або після нього;

4) жінкам, які мають двох і більш дітей у віці до 15 років або дитини – інваліда;

5) самотньої матері (батькові), яка виховує дитину без батька (матері);

6) ветеранам війни;

7) ветеранам праці;

8) дружинам (чоловікам) військовослужбовців.

2.2.24. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання першого шестимісячного строку безперервної роботи в  установі за бажанням працівника  у відповідність зі ст.10 Закону України «Про відпустки». Додаток № 3

2.2.25. Надавати щорічну відпустку (або його частину) працівникам протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування.

2.2.26. Розділяти щорічну відпустку на прохання працівника на частини будь-якої тривалості за умови, що основна  безперервна частина буде становити не менш 14 календарних днів, а невикористану частину щорічної відпустки надати до кінця робочого року (ст.12 Закону України «Про відпустки»).

2.2.27. Переносити щорічну відпустку на вимогу працівника на інший період у випадку:

1) якщо працівник письмово не попереджений про дату початку відпустки не пізніше, чим за два тижні до встановленого графіком строку (ст.10 Закону України «Про відпустки»);

2) якщо заробітна плата за час щорічної відпустки не виплачена не менш ніж за три дні до його початку (ст.11,21 Закону України « Про відпустки»).

2.2.28. Переносити щорічну відпустку працівника на інший період у випадку (ст.11 Закону України « Про відпустки):

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю й родами;

3) збігом щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

2.2.29. Переносити щорічну відпустку  працівникові на інший період з ініціативи адміністрації закладу дозволяється як виняток тільки з письмової згоди працівника та за узгодженням зуповноваженим (ст.11 Закон України « Про відпустки»).

2.2.30. Надавати за бажанням працівника, у випадку його звільнення ( крім звільнення за порушення трудової дисципліни), невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому випадку вважати останній день відпустки (ст.3 Закон України «Про відпустки»).

2.2.31. Надавати щорічні додаткові відпустки  (ст. 76 Кзпп України, ст. 7, 8 Закону України « Про відпустки»):

1) За роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць у за «Списком виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими й важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах у яких надає право на щорічну додаткову відпустку» (додаток 1 до Постанови Кабінету  Міністрів  України від 17 листопада 1997 р. N 1290).Додаток № 4

2) За особливий характер праці:

а) працівникам,  робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним і інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і географічних і геологічних умовах і умовах підвищеного ризику для здоров'я  за  «Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово – емоційним і інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах іумовах підвищеного ризику для здоров'я, що надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці» (додаток 2 до Постанови Кабінету  Міністрів  України від 17 листопада 1997р.  N1290).  Додаток № 5;

б) працівникам з ненормованим робочим днем («Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватися додаткова відпустка» Лист МОН N 1/9-96 від 11.03.98г.), Додаток № 6.

2.2.32. Надавати щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від нього згідно зі ст.10 Закону України «Про відпустки».

2.2.33. Надавати в обов'язковому порядку відпустку без збереження зарплати за бажанням працівника у відповідність зі ст.25 Закону України «Про відпустки». Додаток № 7

2.2.34. Надавати відпустку без збереження заробітної плати на строк, застережений угодою між працівником і директором установи, але не більш 15 календарних днів у рік (ст.26 Закону України «Про відпустки»).

2.2.35.  Надавати додаткову оплачувану відпустку на 10 календарних днів без обліку святкових  і  неробочих  днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України)  у відповідність зі ст.182-1 КзппУкраїни, ст.19 Закону України «Про відпустки» працівникам, що мають дітей (Додаток № 8)

2.2.36. Надавати додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, понад щорічні відпустки, переносити їх на інший період або продовжувати по згоді із працівником, у порядку, певному ст.11 Закону України «Про відпустки» (ст.20  Закону України «Про відпустки»). При наявності  декількох підстав для надання цих відпусток їх загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

2.2.37. Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням згідно з діючим законодавством (ст.13,14,15,15-1,1 Закону України «Про відпустки»)згідно  додатку № 9.

2.2.38. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у випадку виникнення забезпечити їхній дозвіл згідно з діючим законодавством.

2.2.39. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії з розгляду індивідуальних трудових суперечок.

2.3. Уповноважений зобов'язується:

2.3.1. Здійснювати контроль над дотриманням норм робочого часу й часу відпочинку для працівників утвору згідно з діючим законодавством.

2.3.2. Здійснювати контроль над своєчасним внесенням записів у трудові книжки, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведенняна іншу роботу, зміни режиму праці, відпочинку й ознайомленням із цими наказами працівників.

2.3.3. Роз'ясняти членам трудового колективу зміст нормативних документів, що стосуються організації праці, їх права й обов'язки.

2.3.4. Забезпечити постійний контроль над своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин.

2.3.5. Виходити із клопотанням на районну профспілкову організацію про виділення матеріальної допомоги членам профспілки, яким вона гостро необхідна.

2.3.6. Попереджати виникнення трудових конфліктів.

2.3.7. Забезпечити контроль за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування праці (ст.247 Кзпп України).

2.3.8. Забезпечувати правовий захист працівників у випадку незаконних дій адміністрації.

2.3.9. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з директором, якщо віна порушує законодавство про працю  й не виконує зобов'язання за колективним договором (ст.45 Кзпп України; ст.18 Закону України «Про колективні договори й угоди»).

2.4 Працівники зобов'язуються:

2.4.1. Додержувати трудової дисципліни й правила внутрішнього розпорядку, сумлінно виконувати свої обов'язки.

2.4.2. Забезпечити високу ефективність педагогічної діяльності.

2.4.3. Постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерність, рівень виконавчої дисципліни, загальну культуру.

2.4.4. Зберігати матеріальні цінності, заощаджувати електроенергію, дотримуватись чистоти на робочому місці.

РОЗДІЛ Ш

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

3.1 Адміністрація зобов'язується:

3.1.1. Ухвалювати рішення про зміну в організації праці й виробництва, ліквідації, реорганізації, перепрофілюванні установи, скороченні чисельності або штату працівників тільки після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профгрупоргом не пізніше, чим за три місяці до здійснення цих заходів (ст.49-4 Кзпп України).

3.1.2. Аналізувати стан трудових ресурсів в установі й прогнозувати їхнє використання з урахуванням ст.5 Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про сприяння соціальному становленню й розвитку молоді в Україні», Закон України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні»

3.1.3. Виносити проект забезпечення зайнятості працівників ЗДО при виникненні загрози масових звільнень (більш 5% працюючих), на переговори з уповноваженим, з метою повного використання всіх факторів, що впливають на збереження й розширення зайнятості працівників.

3.1.4. Здійснювати звільнення працівників з ініціативи адміністрації по попередньому узгодженню з уповноваженим  згідно з діючим законодавством.

3.1.5. Звільняти працівника з ініціативи адміністрації без згоди уповноваженого в  наступних випадках:

         1)  ліквідації закладу;

         2) звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації  ЗДО;

         3) відновлення на роботу працівника, який раніше виконував цю роботу;

         4) звільнення працівника, що зробив розкрадання майна установи  (ст.43-1 Кзпп України).

3.1.6. Звільняти працівників у зв'язку зі скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

3.1.7. Забезпечити працівникам, звільненим по скороченню штатів або чисельності працівників, протягом одного року після звільнення,  реалізацію переважного права на укладення трудового договору у випадку поворотного приймання на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 Кзпп України).

3.1.8. Не розривати трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органа із працівниками, перед якими не погашена заборгованість по заробітній платі й іншим виплатам, які здійснюються відповідно до чинного законодавства.

3.1.9. При вивільненні працівників на підставі змін в організації виробництва й праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ст.40 Кзпп України):

  1) інформувати працівника в у письмовій формі не пізніше, чим за 2 місяця до звільнення й інформувати про це державну службу зайнятості;

 2) вивільнення здійснювати тільки після використання всіх можливостей забезпечення їх роботою на іншому робочім місці, у тому числі за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщень і т.д.;

   3) виплатити такому працівникові при звільненні вихідна допомога, незалежно від того, чи вийшов цей працівник уже на пенсію чи ні в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст.44 Кзпп України).

3.1.10. Виплачувати працівникові, у випадку звільнення, грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної основної відпустки й за не використані дні додаткової відпустки,   працівникам, що мають дітей (ст. 24 Закону України «Про відпустки»).

3.1.11. Робити вивільнення працівників, у випадку реорганізації, тільки по скороченню чисельності або штату працівників. Ознайомити працівників письмово про звільнення за два місяці й виплачувати допомогу згідно із законодавством.

3.2. Уповноважений  зобов’язується:

3.2.1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав і соціального захисту, що вивільняються працівників.

3.2.2. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з діючим законодавством, контролювати надання працівникам переважного права збереження робочого місця ст.42КЗП.

3.2.3. Не допускати звільнення з ініціативи адміністрації вагітних, жінок, що мають дітей у віці до трьох років ( до шести років, якщо дитина вимагає домашнього відходу), самотніх матерів при наявності дитини у віці до 14 років або дитини інваліда (ст.184 КЗП України).

3.2.4. Не зняти із профспілкового обліку вивільнених працівників до  моменту їх працевлаштування, крім випадків особистої заяви про зняття з обліку, за умови оплати профспілкових внесків у розмірі 1% від мінімальної заробітної плати (п.85 Статуту Профспілки працівників освіти та науки України).

РОЗДІЛ IV

ОПЛАТА ПРАЦІ

4.1 Адміністрація зобов'язується:

4.1.1. Установлювати форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови впровадження й розміри надбавок, доплат, премій, винагород  і інших заохочувальних компенсаційних  і гарантійних виплат  з дотриманням норм  і гарантій, передбачених  законодавством України, генеральною, галузевою, регіональною угодами в межах бюджетних асигнувань і позабюджетних доходів за узгодженням з профгрупоргом (ст. 98 Кзпп України; ст. 15 Закону України «Про оплату праці», ст.57 Закону України «Про освіту»).

4.1.2. Здійснювати оплату праці працівників у першочерговому порядку. Усі інші платежі робити після виконання зобов'язань по оплаті праці (ст.15 Закону України «Про оплату праці).

4.1.3. Не допускати порушення термінів виплати заробітної плати працівникам. Виплачувати працівникам заробітну плату з бюджетних коштів у гривнях по безготівковому розрахунку через установи банків двічі на місяць: 14-го числа – аванс,29-го–повний розрахунок за місяць. При збігу строків заробітної плати з вихідним, святковим або неробочим днем виплачувати її напередодні (ст.115 Кзпп України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці).

4.1.4.  Погоджувати з уповноваженим умови оплати праці в установі. Не ухвалювати в однобічному порядку рішення з питань оплати праці, які погіршують умови, установлені законодавством, угодою й колективним договором (ст.22 Закону України «Про оплату праці»).

4.1.5. Повідомляти працівників про введення нових або зміні діючих умов оплати праці у бік  погіршення   не пізніше, чим за два місяці до їхнього впровадження або зміни (ст.103 Кзпп України).

4.1.6. Затверджувати тарифікаційні списки встановленої форми за узгодженням з уповноваженим  не пізніше 5 вересня й надавати їх у відділ освіти (пункт 4 «Інструкції про порядок вирахування заробітної плати працівників освіти», наказ МОН України від 15.04.93 р. N 102).

4.1.7. Гарантувати за просту некваліфіковану роботу мінімальну зарплату в розмірі не  нижче розміру законодавчо встановленого рівня.Не включати в мінімальну заробітну плату  доплати, надбавки, заохочувальні й компенсаційні виплати (ст. 95 Кзпп України; ст.3, 9, 10 Закону України «Про оплату праці»).

4.1.8. Виплачувати заробітну плату працівникам, що працюють за сумісництвом, за фактично виконану роботу (ст.19 Закону України «Про оплату праці»).

4.1.9. Письмово повідомляти працівників, при кожній виплаті заробітної плати, про загальну суму заробітної плати з розшифруванням по видах виплат, розмірах та підставах утримань, суму заробітної плати, що підлягає до виплати (ст.110 КЗП України).

4.1.10. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше, чим за три дні до початку відпустки. У випадку затримки виплати відпускних, на вимогу працівника, відпустка повинна бути перенесена на інший період (ст.21 Закону України «Про відпустки»).

4.1.11. Робити працівникові в день звільнення виплати всіх сум, що належать йому від установи. Якщо працівник у день звільнення не працює, зазначену суму виплатити не пізніше наступного дня після  пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. У випадку невиплати у термін належних працівникові при звільненні сум, при відсутності суперечки про розмір сум,  виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку (ст.116,117 КЗП України)

4.1.12. Установлювати ставки й посадові оклади працівникам, що одержали категорію, відповідно до атестації (Наказ Міністерства освіти й науки України № 102 від 15 квітня 1993 року (зі змінами й доповненнями),  Наказом МОН №  557 від 26.09.2005). 

4.1.13. Забезпечити в ЗДО гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших виплат. Згідно зі ст. 57 Закону «Про освіту» робити педпрацівникам  виплати: щорічна грошова винагорода за зразкову та сумлінну працю в розмірі до одного посадового окладу; матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки («Інструкції про порядок нарахування заробітної плати працівників освіти» (Наказ МОН № 102 від15.04.93 г.), Постанова Кабінету Міністрів України № 1062 від 30.09.2009 р.).

4.1.14. Установлювати в межах фонду заробітної плати доплати в розмірі до 50 %  працівникам, які:

         1) виконують  разом з основною роботою, обумовленої трудовим договором,  додаткову роботу з іншої професії (посади);

         2) обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи;

         3) за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу роботи.  Установлювати конкретний розмір  доплат залежно від фактично виконаних обсягів робіт  у відсотках від посадового окладу відсутнього працівника за узгодженням з профгрупоргом (ст. 105 Кзпп, пункт 52 «Інструкції про порядок нарахування заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 г. № 102, пункт 4 Наказу МОН № 557 від 26.09.2005).

4.1.15. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у т.ч. на оздоровлення в сумі не більш одного посадового окладу в рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом доходів і витрат ( Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002г. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів по оплаті праці працівників освіти, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери»).

4.1.16. Індексувати заробітну плату згідно з діючим законодавством (ст.2 Закону України «Про індексацію доходів населення»).

4.1.17. Забезпечувати компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати згідно з діючим законодавством (ст.34 Закону України «Про оплату праці»).

4.1.18. Зберігати за працівниками місце роботи й середню заробітну плату на час проходження медичного огляду (ст.17 Кзпп України).

4.1.19. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату в розмірі 40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час - період з 22.00 до 6.00 (пункт 94 «Інструкції про порядок нарахування заробітної плати працівників освіти» затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 г. № 102, Галузева угода).

4.1.20. Виплачувати працівникам, що використовують у роботі шкідливі дезінфікуючі засоби, доплату в розмірі 10% від тарифної ставки (пункт «Інструкції про порядок нарахування заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 г. №102).

4.1.21. Робити доплати за роботу в шкідливих і тяжких умовах праці за результатами атестації робочих місць (Додатка 9 до «Інструкції про порядок нарахування заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 г. № 102).

4.1.22. Установлювати доплати й надбавки працівникам («Інструкція про порядок нарахування заробітної плати працівникам освіти», затверджена наказом МОН № 102 від 15.04.1993 г. (зі змінами, у т.ч.  наказ МОН N 557 від 26.09.2005))

4.1.23. Виплачувати надбавки за вислугу років щомісяця до посадового окладу у відповідності зі стажем  роботи  (Додаток № 10):

 1. педагогічним працівникам (ст. 57 Закону України «Про освіту»);
 2. медичним працівникам (п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовим і неповним вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров'я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів N 1418 від 29 грудня 2009 р.)

4.1.24. Виплачувати матеріальну винагороду за підсумками роботи згідно з Положенням про преміювання працівників згідно з додатком № 11

4.1.25.  Виплачувати працівникам, спрямованим у службове відрядження добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення й назад  і  витрати  по  найманню  житла в порядку й розмірах, установлюваних законодавством. Зберігати протягом усього строку відрядження за працівником середню заробітну плату за місцем основної роботи  (ст. 121 Кзпп України).

4.1.27 . Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. (ст. 113 Кзпп України)

4.1.28.Встановити щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам з 01.07.2019р. відповідно  до постанови  Кабінету  Міністрів України від 5червня 2019р.  №468 «Про зміни, що вносяться до постанови  Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018р. №708»,відповідно рішення Степненської сільської ради  «Про щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці» від 07.08.2019р. №У1/81-2.

4.2 Уповноважений зобов'язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про оплату праці. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги з питань оплати праці (ст. 247, 259 Кзпп України).

4.2.2. Порушувати питання про залучення винних осіб до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст. 45, 141, 147 Кзпп, ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст.18 «Про колективні договори і угоди»).

4.2.3. Представляти  інтереси  працівника  при розгляді його трудової суперечки по оплаті праці в комісії в справах трудових спорів (ст. 226 Кзпп).

4.2.4. Контролювати правильність нарахування й виплати працівникам за суміщення професій, розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, заробітної плати, компенсацій, доплат, надбавок, установленням і зміною тарифних розрядів (ст. 247 Кзпп України).

4.2.5. Повідомляти про факти порушення  оплати відповідні компетентні органи. Вимагати залучення до відповідальності службових осіб, винних у порушенні законодавства про оплату праці.

РОЗДІЛ V

ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1Сторони договору домовилися:

5.2. Організувати вивчення із працівниками установи нормативних актів по охороні праці, правил експлуатаціїустаткування і дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.

5.2 Адміністрація зобов'язується:

5.2.1. При укладенні  трудового договору проінформувати працівника під  розпис, про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуті, і можливих наслідках їх впливу на здоров'я, про його права й пільгах, про компенсації за роботу в таких умовах (ст.29 Кзпп, Закон України «Про охорону праці»).

5.2.2. Виділяти на реалізацію комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій  0,2% від фонду оплати праці ( згідно зі ст.16 Кзпп, ст.13, 19, 20 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.3. Забезпечити своєчасну розробку й виконання заходів щодо створення безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних документів по охороні праці (Додаток № 10).

5.2.4. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці. За результатами атестації вживати заходів щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників і надання їм відповідних пільг (ст.13 Закон України «Про охорону праці»).

5.2.5. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності й випадків тимчасової непрацездатності й вживати заходів до усунення причин захворювання.

5.2.6. Проводити за участю представників профгрупи аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій і профзахворювань на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження й запобігання травматизму й забезпечувати їхнє виконання (ст.13 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.7. Забезпечити суворе  дотримання посадовими особами й працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів по охороні праці, технологічних процесів, графіків планово-профілактичних ремонтів устаткування й вентиляції (ст.21 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.8. Виконати заходи щодо підготовки приміщень установи до роботи в осінньо-зимовий період до 1 жовтня поточного року. Забезпечити протягом цього періоду стійкий тепловий, повітряно-тепловий режим (не менш 18 градусів) і освітлення, згідно із установленими нормами, у всіх приміщеннях установи.

5.2.9. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи,  якщо створилася  виробнича  ситуація, небезпечна для  його  життя  або здоров'я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища. Факт наявності  такої ситуації підтверджується фахівцями з охорони праці установи при участі представника профгрупи, а також страхового експерта по охороні праці. (ст.153 Кзпп України, ст.6 Закону України « Про охорону праці»).

5.2.10. Забезпечувати працівників, які працюють на роботах зі шкідливими  й небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих метеорологічних умовах, спецодягом, спеціальним взуттям і іншими засобамиіндивідуального захисту по встановлених нормах безкоштовно (ст.163 Кзпп України, ст.8 Закону України «Про охорону праці»). Додаток № 13.

5.2.11. Видавати безкоштовно, по встановлених нормах, мило на роботах, пов'язаних із забрудненням знезаражуючі засоби, що й змивають і, на роботах, що виявляють шкідливий вплив на шкіру (ст.165 Кзпп України). Додаток № 14.

5.2.12. Зменшувати розмір одноразової допомоги, якщо нещасний випадок відбувся внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, відповідно до Додатка № 15 до колективного договору (ст.34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»).

5.2.13. Зберігати місце роботи й середню заробітну плату за працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, на весь період до відновлення працездатності без визнання їх у встановленому порядку інвалідами. (ст.9 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.14. Брати участь у районному суспільному огляді-конкурсі з питань охорони праці.

5.2.15. Організувати за рахунок засобів власника проведення первинного й періодичного медичних оглядів працівників, згідно із затвердженим графіком, зберігаючи середній заробіток на встановлений час проходження медогляду (ст.169 Кзпп, ст.17 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.16. Залучати працівників, які ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності й відстороняти їх від роботи без збереження заробітної плати (ст. 169 Кзпп, ст.17 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.17. Організовувати за рахунок коштів власника, на прохання працівника або зі своєї ініціативи, позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я, пов'язане з умовами праці (ст.17 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.18. Проводити  своєчасне розслідування,  вести облік нещасних випадків, професійних захворювань в установі відповідно до Порядку розслідування й ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112  (зі змінами) і  Порядком розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 270 від 22 березня 2001 р.(зі змінами), ст.22 Закону України «Про охорону праці».

5.2.19. Створити для працівників, які одержали інвалідність на цьому підприємстві, умови праці для подальшого виконання ними трудових обов'язків згідно з медичними висновками. (Кзпп ст. 172).

5.2.20. Забезпечити, відповідно до чинного законодавства, здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань     (ст.5 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.21. Проводити згідно із графіками навчання, інструктаж і перевірку один раз на рік знань по охороні праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці  (ст.18 Закону України «Про охорону праці»).

5.2.22. Розглядати й затверджувати посадові й робочі інструкції працівників.

5.2.23. Не залучати жінок до важких робіт, до робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, у нічні зміни, до підйому й переміщенню предметів, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми у відповідності зі ст.174 Кзпп України й  наказами Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256 і від 10.12.93 № 241(Додаток №  16).

5.2.24. Залучати винних працівників, за порушення Закону й нормативних актів по охороні праці, до дисциплінарної, адміністративній, матеріальній, кримінальній відповідальності згідно зі ст. 43, 44 Закону України «Про охорону праці» і іншим актам законодавства.

5.3 Уповноважений зобов'язується;

5.3.1. Представляти інтереси працівників у рішенні питань охорони праці, у випадках, передбачених чинним законодавством, вносити власникові відповідні пропозиції (ст.247 Кзпп України, ст.41 Закону України «Про охорону праці»).

5.3.2. Інформувати працівників про їхні права й гарантіях у сфері охорони праці, змінах у законодавстві по охороні праці.

5.3.3. Вимагати від роботодавця, у випадку загрози життю або здоров'ю працівників, негайного припинення робіт на робочих місцях, ділянках на час, необхідний для усунення цієї загрози (ст.41 Закону України «Про охорону праці»).

5.3.4. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням збитку, заподіяного здоров'ю працівника.

5.3.5. Надавати методичну й практичну допомогу з питань відшкодування збитку працівникам у випадку ушкодження здоров'я на виробництві.

5.3.6. Контролювати наявність і повноту інструкцій з охорони праці для всіх професій,  ведення відповідної документації по охороні праці (журналів інструктажів з охорони праці, періодичних оглядів устаткування, засобів підвищеної небезпеки на відповідність їх вимогам нормативних документів і т.п.)

5.3.7. Брати участь:

         1) у розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці;

         2) в організації навчання працівників з питань охорони праці;

         3) у керуванні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням працівників від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань;

         4) у проведенні атестації робочих місць; по її результатах вносити пропозиції щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;

         5) у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готовити свої висновки й надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого в спірних питаннях;

         6) у проведенні перевірки  знань посадових осіб і інших категорій працівників по охороні праці.

5.3.8. Контролювати відрахування власником коштів на охорону праці в розмірі не менш 0,2% від фонду оплати праці й раціональне використання їх на виконання заходів щодо охорони праці.

5.3.9. Виявляти приховування нещасних випадків на виробництві.

5.4 Працівники зобов'язуються:

5.4.1. Вивчати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці в період роботи й навчати дітей безпечним методам роботи й поведінки на території  ЗДО.

5.4.2. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці, санітарії й гігієни праці.

5.4.3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні й періодичні медичні огляди.

5.4.4. Вчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних і аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці, у структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їхнього запобігання й усунення.

5.4.5. Дбайливо й раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його ушкодження або знищення.

              РОЗДІЛ VI

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ

6.1 Адміністрація зобов'язується:

6.1.1. Забезпечувати педагогічним працівникам гарантії, передбачені чинним законодавством.

6.1.2. Зберігати за педагогічними працівниками попередній середній заробіток у випадку захворювання, яке унеможливлює виконання ними своїх професійних обов'язків і обмежує їхнє перебування в дитячому колективі або тимчасового переведення їх по цим або іншим обставинам на іншу роботу. У випадку хвороби або травматизму попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст. 57 Закону України «Про освіту»)

6.1.3. Забезпечити перерахування коштів районній профспілковій організації згідно з укладеним з нею договором  на організацію культурно-масової, фізкультурної й оздоровчої роботи в первинних профспілкових організаціях у розмірі не менш 0,3% від фонду оплати праці у відповідності зі ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх правах і гарантії діяльності»

6.1.4. Сприяти працівникам в оформленні та призначенні їм пенсій за вислугу років і за віком.

6.1.5. Створювати працівникам, які вчаться в навчальних закладах без  відриву від виробництва, необхідні  умови для суміщення роботи з навчанням (ст. 22 Кзпп України).

6.2 Уповноважений зобов'язується:

6.2.1. Забезпечувати постійний контроль за нарахуванням середньої заробітної плати для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності й родам, на поховання.

6.2.2. Здійснювати контроль за підготовкою й подачею адміністрацією  документів, необхідних для призначення пенсій працівникам (ст. 252 Кзпп України).

6.2.3. Забезпечити гласність при розподілі путівок, сприяти організації санаторно-курортного лікування, відпочинку членів профспілки їх родин, виділення путівок в оздоровчі табори дітям працівників.

6.2.4. Організовувати вечори відпочинку, присвячені  8 березню, Новому року, дню Дошкілля.

РОЗДІЛ VII.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1 Адміністрація зобов'язується:

7.1.1. Забезпечувати права й гарантії діяльності Профспілки, передбачені Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності", актами Президента України й Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

7.1.2. Не втручатися в статутну діяльність профгрупи, передбачену чинним законодавством.

7.1.3. Сприяти в проведенні колективних переговорів, своєчасному складанню колективних договорів або внесенню до них змін і доповнень відповідно Закону України «Про колективні договори й угодах».

7.1.4. Надавати уповноваженому вчасно інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і контролю за виконанням даного колективного договору, на умовах, передбачених ст.19 Закону України «Про колективні договори й угоди».

7.1.5. Сприяти стабільній роботі трудового колективу, зниженню в ньому соціальної напруженості шляхом проведення консультацій, переговорів, розробці погоджених із уповноваженим  пропозицій і прийняття конкретних дій.

7.1.6. Проводити  спільні засідання адміністрації та уповноваженого з питань стабілізації роботи в колективі, умов оплати праці, охорони праці, соціального забезпечення, проведення урочистих зборів, присвячених професійним святам.

7.1.7. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків, згідно з особистими заявами членів профспілки з подальшим їхнім перерахуванням на рахунок районної профспілкової організації не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.

7.1.8. Сприяти навчанню профспілковим кадрам і активу, підвищенню їх кваліфікації. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі в статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткочасного навчання зі збереженням заробітної плати (ст.252 Кзпп України, ст.41 Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»).

7.1.9. Надавати в  тижневий  термін на запити уповноваженого інформацію, яка є в її розпорядженні, з питань умов праці й оплати праці працівників, а також  соціально-економічного  розвитку    установи   й  виконання колективного договору (ст.251 Кзпп України, ст.45 Закону України «Про професійні спілки, їх правах і гарантіях діяльності»).

7.1.10. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без узгодження із уповноваженим (ст.252 Кзпп України).

7.1.11. Не допускати звільнення з роботи з ініціативи адміністрації працівників, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої роботи, без згоди профгрупорга  (ст.252 Кзпп України).

7.1.12. У випадку звільнення уповноваженого сприяти у встановлений законом термін, згідно з поданою заявою, проведенням звітно-виборчих зборів з передачею профспілкової документації.

7.1.13. Безкоштовно надавати уповноваженому  засоби зв'язку, сейфи, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань (ст.249 Кзпп України).

РОЗДІЛ VШ

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

8.1Сторони зобов'язуються:

8.1.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень колективного договору  (Додаток № 17).

8.1.2. Надавати іншій стороні в обов'язковому порядку, у випадку здійснення контролю за виконанням колективного договору, необхідну наявну для цього інформацію.

8.1.3. Звітувати про виконання колективного договору на загальних зборах трудового колективу щорічно в травні й грудні.

8.1.4. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників  ЗДО незалежно від їхнього профспілкового членства.

8.1.5. У випадку порушення або невиконання зобов'язань за договором з вини конкретної уповноваженої особи, недотримання принципів співробітництва, зазначених у цьому договорі, уповноважені особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства (ст.17,18,19,20  Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII).

8.1.6. Колективний договір зберігається в установі у двох екземплярах: один у адміністрації ЗДО, інший у уповноваженого. Обидва екземпляра мають однакову юридичну силу.

За дорученням трудового колективу

Від адміністрації

Від трудового колектива

Директор Ніна ГРИШКО

 

Уповноважений  Світлана ПАХУЧА

 

М.П.                                                             М.П.

           (02.08.2021)                              (02.08.2021)

ДОДАТОК 1

 

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО  і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Тривалість робочого тижня працівників

 Колонтаївського закладу дошкільної освіти

№ п/п

Професія, посада

Тривалість

робочого тижня

1.

Директор

40 годин

2.

Вихователь

21 година

3.

Вихователь

18 годин

4.

Музичний керівник

6 годин

5.

Інструктор з фізкультури

3,75 годин

6.

Завідувач господарства

20 годин

7.

Помічник вихователя

40 годин

8.

Помічник вихователя

6 годин

9.

Кухар

40 годин

10.

Машиніст із прання

10 годин

11.

Постійний оператор

20 годин

 

 ДОДАТОК 2

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

 

Тривалість щорічної основної відпустки

працівників  ЗДО

№ п/п

Професія, посада

Тривалість основної відпустки (дні)

1

Директор

42

2

Вихователі

56

3

Помічник вихователя

28

4

Музичний керівник

42

 

Інструктор з фізкультури

42

5

Кухар

24

6

Машиніст із прання

24

13

              Завідувач господарства

24

14

Постійний оператор

24

 

 

 

ДОДАТОК 3

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Перелік працівників,

які мають право на щорічну відпустку

повної тривалості до настання

першого шестимісячного строку безперервної роботи

1) особи у віці до 18 років;

2) інваліди;

3) жінки перед відпусткою у зв'язку з вагітністю й родами або після нього;

4) жінки, які мають двох і більш дітей у віці до 15 років або дитини – інваліда;

5) чоловіки, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю й родами;

6) сумісники – одночасно з відпусткою по основнім  місці роботи;

7) працівники, які навчаються в навчальних закладах і бажають приєднати відпустку вчасно здачі іспитів, заліків, написання дипломних, курсових і інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівники, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування.

Підстава: ст.10 Закону України «Про відпустки».

 

                               ДОДАТОК 4

    до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, які мають право

на щорічну додаткову відпустку за роботу

з шкідливими й тяжкими умовами праці

№ п/п

Професія, посада

Тривалість

 додаткової відпустки (дні)

1

Машиніст із прання

4

2

Кухар

4

Підстава:

         «Список виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими й тяжкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах у яких надає право на щорічну додаткову відпустку» (додаток 1 до Постанови Кабінету  Міністрів  України від 17 листопада 1997 р. N 1290);

         « Порядок застосування Списку виробництв,  робіт,  цехів,  професій і посад зі шкідливими  й  тяжкими  умовами  праці, зайнятість працівників у  яких  надає  право  на щорічну  додаткову  відпустку» (додаток до наказу Міністерства праці й соціальної політики України № 16 від 30.01.98 г.)

ДОДАТОК 5

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Перелік професій і посад працівників,

які мають право на щорічну додаткову відпустку

за ненормований робочий день

№ п/п

Професія, посада

Тривалість додаткової відпустки (дні)

1

Директор

7

Підстава: лист МОН №1/9-96 від 11.03.1998 «Щодо орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватися додаткова відпустка»

ДОДАТОК 6

до колективного договору між адміністрацією ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Перелік працівників,

яким відпустка без збереження заробітної плати

 надається в обов'язковому порядку за їхньою заявою

№ п/п

Категорія працівників

Тривалість

відпустки

1

Мати  або батько, що   виховує дітей без матері ( у тому числі  й  у випадку  тривалого  перебування  матері  в  лікувальному  закладі),  яка(ий) має  двох  і  більше  дітей  у віці до 15 років або дитиниінваліда

14 календарних днів

2

Чоловік, дружина  якого перебуває в післяпологовій відпустці

 

14 календарних днів

3

Мати  або  батько дитини, бабуся, дідусь або інша родичка, яка фактично доглядала за дитиною, або особа, яка всиновила або взяла під опіку дитину, а також жінка працююча, що й має двох або більш дітей у віці до 15 років або дитини -  інваліда, або, що всиновила дитину, самотня мати, батько, що виховує дитину без матері ( у тому числі й у випадку тривалого знаходження матері в лікувальній установі) іншим  особам,  відзначеним  у частині третій статті 18 і частини першій статті 19 Закону  України «Про відпустки», 

 

 Тривалість, яка визначена   в медичному  висновку,  але  не більш ніж до  досягнення дитиною шестирічного віку;

 якщо дитина хвора цукровим діабетом I типу (інсулінозалежний),  - не більш ніж до  досягнення  дитиною  шістнадцятирічного  віку;

4

Ветерани війни,  особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  і  особи,  на  яких  поширюється чинність Закону України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантіях  їх  соціального захисту»

від 22.10.93 г. № 3551-XII

14 календарних днів щорічно

5

Особи, що мають   особливі   трудові  заслуги   

 

21 календарний день щорічно

6

Пенсіонери за віком і інваліди III групи

 

30 календарних днів щорічно

7

 Інваліди I і II груп

60 календарних днів щорічно

8

Особи, що вступають у шлюб

10  календарних днів

9

Працівникам у випадку смерті рідних по крові  або по  шлюбу:

- чоловіка (дружини),  батьків (вітчима,  мачухи),  дитину (пасинка, пасербиці),  братів,  сестер ; 

 

 

 

- інших рідних 

 

 

 

7 календарних днів без урахування часу,  необхідного для  проїзду до місця поховання й назад;

 

 3  календарних  дня без урахування часу,  необхідного для  проїзду до місця поховання й назад

10

Працівники, що доглядають за хворими рідними по крові або по шлюбу, які за висновком  медичної  установи потребують постійного стороннього   відходу

 

тривалість  визначена  в  медичному висновку, але не більш 30 календарних днів;

11

Працівники, яким потрібно завершити санаторно-курортне лікування

 

тривалість  визначена  в  медичному висновку

12

Працівники,  допущені  до  вступних  іспитів  у вищі навчальні заклади

15 календарних днів без обліку часу,  необхідного  для  проїзду  до  місцезнаходження навчального закладу й назад

13

Працівники,  допущені  до  здачі вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від  виробництва,  а також  ті,   які   навчаються  без  відриву  від  виробництва  в  аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю,  необхідної  для  проїзду  до  місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки й назад

 час, необхідне  для  проїзду  до  місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки й назад

14

Сумісники 

 до  закінчення  відпустки по основнім місці роботи

15

Ветерани  праці 

14  календарних днів щорічно

16

Працівники, які  не  використовували по попередньому місці роботи   щорічний  основний  і  додаткові  відпустки  повністю  або частково й одержали за них грошову компенсацію

 

 24 календарних  дня  в  перший  рік роботи на данім підприємстві до настання  шестимісячного  строку  безперервної роботи

17

Працівники,  діти яких у віці до 18 років надходять  у вищі навчальні заклади, розташовані в іншій місцевості, - тривалістю.

 

12 календарних днів без обліку часу,  необхідного для  проїзду до місцезнаходження навчального закладу й у назад. При наявності  двох  або  більше  дітей  відзначеного віку така відпустка надається окремо для супроводу кожної дитини

18

Працівники, які вчаться без  відриву від  виробництва  в аспірантурі

 

 

  протягом  четвертого  року  навчання надаю за їхнім бажанням один вільний від роботи день у тиждень без  збереження заробітної плати.

 

Підстава: ст.25 Закону України « Про відпустки»

ДОДАТОК 7

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Перелік працівників, що мають дітей,

яким  надається додаткова оплачувана відпустка

на 10 календарних днів без обліку святкових і неробочих днів

№ п/п

Категорія працівників, що мають право на додаткову відпустку

Підтверджувальні документи

1.

Жінка, у якої двоє й більше дітей у віці до 15 років

копії свідоцтв про народження дітей

2.

Жінка, у якої дитина-інвалід

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія документа, що підтверджує інвалідність дитину

3.

Жінка, що всиновила дитину

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія посвідчення, про всиновлення дитини

4.

Особу, що взяла дитину під опіку, (що оформило піклування над ним)

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія посвідчення про призначення опікуном (піклувальником)

5.

Самотня мати до досягнення дитиною віку 18 років, у т.ч.:

 

 

- жінка, яка не є одруженим і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблена у встановленому порядку за вказівкою матері;

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) довідка органів записи актів громадянського стану про підстави внесення в книгу записів народжень відомостей про батька дитини

 

-вдова;

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія свідчення про висновок шлюбу;

3)копія свідчення про смерть чоловіка

 

- розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт одержання аліментів;

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія свідчення про розірвання шлюбу;

3) документ, який підтверджує, що батько не бере участь у вихованні дитини (довідка з ЖКХ про склад родини, визначення суду або постанова слідчого про розшук відповідача в справі про стягнення аліментів, рішення суду про позбавлення батьківських прав, рішення органів опіки й піклування або суду про те, що батько не бере участь у вихованні дитини й т.п.)

 

- жінці, що виховує дитину без батька, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не всиновлений.

 

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) документ, який підтверджує, що батько не бере участь у вихованні дитини (довідка з ЖКХ про склад родини, визначення суду або постанова слідчого про розшук відповідача в справі про стягнення аліментів, рішення суду про позбавлення батьківських прав, рішення органів опіки й піклування або суду про те, що батько не бере участь у вихованні дитини й т.п.)

3) довідка органа реєстрації актів громадянського стану про те, що дитина новим чоловіком не всиновлений

6.

 Батько,  який виховує дитину без матері

 ті ж документи (їх копії), що й для самотньої матері, при аналогічних умовах

        Підстава: ст.182-1 Кзпп України, ст.19 Закону України « Про відпустки»

ДОДАТОК 8

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Тривалість

додаткових оплачуваних відпусток працівникам,

які вчаться у вищих навчальних закладах

с вечернею й заочної формами навчання

без відриву від виробництва

№ п/п

Категорія працівників

Тривалість

відпустки

Працівникам,   які   успішно   вчаться   без  відриву  від виробництва  у  вищих  навчальних  закладах з вечернею й заочної формами навчання:

1.

На   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  здачі заліків і іспитів на першому й другому курсах вищих навчальних закладів:

 

 

- першого й  другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою формою навчання;

10 календарних днів

 

 - третього й четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання;

20 календарних днів

 

- незалежно від рівня акредитації із заочною формою  навчання;

30 календарних днів

2.

 На   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  здачі заліків і іспитів  на третьому й наступних курсах у вищих навчальних закладах:

 

 

- першого й другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою  формою навчання;

20 календарних днів

 

- третього й четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання;

30 календарних днів

 

- незалежно від рівня акредитації із заочною формою  навчання

40 календарних днів

3.

 На  період здачі державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації

30 календарних днів

4.

На  період  підготовки  й  захисту  дипломного  проекту (роботи)  студентам, які вчаться у вищих навчальних закладах з вечернею  й  заочної  формами навчання

-першого й другого рівнів акредитації;

 

два місяці

 

- у вищих навчальних закладах третього й четвертого рівнів акредитації

чотири місяці

Аспірантам:

 

5.

-  допущеним  до  здачі  вступних   іспитів   в аспірантуру  з  відривом  або  без  відриву  від виробництва, для підготовки  й  здачі  іспитів

10 календарних днів на

кожний іспит ( розраховуючи на календарний рік)

 

 

- працівникам, які вчаться без  відриву  від  виробництва  в аспірантурі  й  успішно виконують індивідуальний план підготовки

30 календарних днів

 

Тривалість  додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які одержують  друге  ( наступне) вища освіта із заочної (вечернею) формою  навчання  в навчальних закладах післядипломного утвору   визначається як для осіб, які вчаться  на  третьому  й  наступних  курсах  вищого навчального закладу  відповідного  рівня  акредитації.

Підстава: ст.15 Закону України «Про відпустки».

 

ДОДАТОК 9

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Надбавки за вислугу років

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки до окладу, %

педагогічним працівникам

медичним працівникам

 понад 3 років

10

10

 понад 10 років

20

20

 понад 20 років

30

30

Підстава: ст. 57 Закону України «Про освіту»;

п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовим і неповним вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров'я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів N 1418 від 29 грудня 2009 р.

 

ДОДАТОК 10

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

    КОМПЛЕКСНІ   ЗАХОДИ

 по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій

№ п/п

Назва

 заходів

Строк

виконання

Відповідальний

 
 

1

Проводити всі види інструктажів з ТБ на робочому місці

постійно

директор

 

2

Проводити підготовку ЗДО до роботи в зимових умовах

 1. Утеплення групи;
 2. Приведення в робочий стан опалювальної системи

вересень

жовтень

завідувач господарства

 

3

В зимовий період забезпечити безпечний підхід до ЗДО

в зимовий період

завідувач господарства

 

4

Санітарне-побутове обслуговування

Ранок, обід, вечір

помічник вихователя

 

5

Проводити генеральне прибирання, провітрювання приміщення ЗДО

Згідно графіку

помічник вихователя

 

6

Проводити гігієнічне удосконалення групи, кабінетів, залів

Постійно

помічник вихователя, кухар

 

7

Санітарно-просвітня робота

Протягом року

директор

 

 

                                                                   ДОДАТОК 11

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Розмір зменшення одноразової допомоги

потерпілому від нещасного випадку на виробництві

у результаті порушення їм вимог охорони праці

№ п/п

 

Порушення з боку потерпілого, які стали однієї

із причин нещасного випадку

 

% зменшення допомоги

 

 1.  

Виконання робіт у стані сп'яніння, якщо воно стало причиною нещасного випадку і якщо сп'яніння потерпілого не було обумовлено використанням на виробництві технічного спирту, ароматичних і інших речовин

50

 1.  

Кількаразове свідоме порушення нормативних актів по охороні праці

50

 1.  

Перше свідоме порушення нормативних актів охорони праці й техніки безпеки під час експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки

40

 1.  

Перше свідоме порушення правил поведінки, пов'язане з експлуатацією встаткування, яке не є об'єктом підвищеної небезпеки

30

 1.  

Не використання наданих засобів індивідуального захисту, якщо це порушення було:

 • первинним
 • повторним

 

 

20

40

 1.  

Особиста неуважність, необережність

5–10

 

ДОДАТОК 12

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

Норми граничноприпустимих  навантажень для жінок

при переміщенні важких речей вручну

Характер робіт

Гранично припустима маса (кг)

 

Переміщення вантажів  ( до двох раз під час  зміни)

10

Переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

7

Сумарна вага вантажу,  яка  переміщається протягом  кожної години робочої зміни, не повинен перевищувати:

 

- від робочої поверхні

350

- від підлоги

175

Примітка: 1. У  вагу  вантажу, яка переміщається,  включається

                   вага тари й упакування.

               2. При   переміщенні   вантажу   на  візках  або  в

                  контейнерах прикладене   зусилля    не повинне

                  перевищувати 10 кг.

               3. Рівнем робочої  поверхні   вважається   робітник

                  рівень стола,  верстата й таке інше згідно

                  ДЕРЖСТАНДАРТ 12.2.032-78 і 12.2.033-78

Підстава:   Наказ МОЗ №241 від 10.12.93 «Про затвердження Граничних норм підйому й переміщення важких предметів жінками»

 

ДОДАТОК 13

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Колонтаївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради

Богодухівського району Харківської області

Данне положення розроблено з метою стимулювання персоналу в забезпеченні надійної роботи у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, забезпечення зміцнення здоров'я дітей, за використання нетрадиційних підходів у вихованні та навчанні дітей , за збереження державного майна, за відсутність зауважень по санітарному стану групи, приміщень, території двору закладу дошкільної освіти.

1.ПОРЯДОК     ВИПЛАТИ      ПРЕМІЇ.

Премія працівникам закладів  освіти надається при наявності економії планового фонду заробітної плати, згідно інструкції „Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" №102 від 15.04.93р. розділ 1-5.

Директору та педагогічним працівникам ЗДО премія затверджується  відділом освіти. Всім іншим працівникам - затверджується директором за узгодженням з профспілковим комітетом.

Премія надається працівникам закладу освіти, які:

 1. Сумлінно ставляться до своїх обов'язків;
 2. Не порушують трудової дисципліни, правил внутрішнього
             трудового розпорядку, виробничої санітарії;
 3. не мають зауважень, скарг щодо роботи з дітьми з боку батьків;
 4. не порушують Інструкції з охорони життя і здоров'я  дітей.

Вихователю, музичному керівнику, інструктору фізичного виховання за умов:

забезпечення на високому рівні освітнього процесу,
виконання Програм закладу освіти;

 1. зниження захворюваності дітей та виконання дітоднів;
 2. піклування про фізичний та психічний стан здоров'я дітей;
 3. ведення документації відповідно вимогам Інструкції
  Міністерства освіти України „Про ділову документацію в
  дошкільних закладах" та наказу №32 від 31.01.98р.
 4. дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки,
  санітарних правил;
 5. впровадження новітніх технологій в освітньому
  процесі та наступність зі школою;
 6. активної участі в житті закладу освіти та району;
 7. роботи з батьками на високому рівні, відсутність скарг з боку
  батьків та заборгованості по батьківській платні.

Помічнику вихователя  за умов:

 1. дотримання санітарних правил утримання приміщень групи,правил повітряного режиму;
 2. допомоги вихователю в проведенні освітньогопроцесу з дітьми;
 3. дотримання особистої гігієни, своєчасне проходження медичного огляду;
 4. відсутність скарг від батьків;
 5. ККД (коефіцієнт корисної дії для життя дошкільного закладу);
 6. допомоги вихователю в проведенні режимних процесів:
 7. харчування, прогулянка, загартування, сон;
 8. роботи без зауважень районної Держспоживслужби;
 9. виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

  Кухарю  за умов:

 • виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої
  санітарії, протипожежної безпеки;
 • дотримання санітарно - гігієнічних вимог харчоблоку,
  технології приготування їжі, кулінарної обробки продуктів,
  дотримання особистої гігієни;
 • ведення документації згідно з вимогами відомчої інструкції з
  харчування;
 • своєчасно проходить медичний огляд у відповідності до
  чинного законодавства;

працює без зауважень районної Держспоживслужби.

  Машиністу із прання:

 • дотримання правил техніки безпеки, правильної експлуатації

         електрообладнання згідно з інструкцією;

 • своєчасне забезпечення чистою білизною, ремонту в випадках

         необхідності;

 • дотримання графіка заміни білизни;
 • виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії,

         протипожежної безпеки;

 •   зберігання обладнання, інвентарю, матеріалів, бережливого

    ставлення до майна ЗДО;

 • проходження медогляду у відповідно встановлені строки.

2.ПРЕМІЇ ПРАЦІВНИКАМ ЗНИЖУЮТЬСЯ ЧАСТКОВО ЗА УМОВ:

•   недоліки в роботі та порушення трудової дисципліни до 30%    

(всім працівникам);

 • при захворюваності дітей, перевищуючий середньо районний

рівень захворюваності до 20% (вихователі, помічники вихователя);

 • недотримання санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку,

технології "приготування   їжі, особистої гігієни до 50% (старша

медична сестра, робітники харчоблоку);

 • при недотриманні графіку прибирання приміщень, заміни

білизни до 30%;

 • при відсутності ККД (коефіцієнт корисної діяльності), активної

діяльності ЗДО до 10% (всім працівникам ЗДО).

З.ПРЕМІЯ НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ  ПОВНІСТЮ ПРАЦІВНИКАМ ЗА УМОВ:

 • які мають догану;
 • які здійснили прогул без поважної причини;
 • які з’явилися на роботу в нетверезому стані;

ДОДАТОК 14

до колективного договору між адміністрацією  ЗДО   і трудовим колективом на 2021-2025 роки.

 Список осіб, відповідальних за виконання

положень колективного договору

№ п/п

П.І.Б

Посада

1.

Гришко Н.О.

Директор ЗДО

2.

Пахуча С.Ю.

 Уповноважений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *