Колонтаївський ЗДО, Колонтаїв
Харківська область, Богодухівський район

План роботи

СХВАЛЕНО                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

  Протокол педагогічної                                                  Директор Колонтаївського закладу

  ради Колонтаївського ЗДО                                          дошкільної освіти                                                                                                     

                                                                                                                            С.ПАХУЧА               

 від                   2023 №                                                    «___»                    2023 року                

План  роботи

Колонтаївського закладу дошкільної освіти

(дитячий садок)

Краснокутської селищної ради

Богодухівського  району

Харківської області

на 2023/2024 навчальний рік

 

ЗМІСТ

 Загальні відомості про заклад дошкільної освіти          ……………………..  3

I  розділ.   Аналіз діяльності закладу за 2022/2023  навчальний рік

     з визначенням річних завдань на 2023/2024 навчальний рік…….………  4       

ІІ розділ.   Структура колегіального управління:

2.1.Загальні збори колективу, педагогічні ради,виробничі наради,

       адміністративні наради………………                                                        12

  2.2.Комісії з харчування, ОП та безпеки життєдіяльності, ЦЗ, пожежної

 безпеки, організації та проведення експертизи цінності документів    ……15

III розділ.  Діяльність методичного кабінету………………………………   18

3.1.Робота  з кадрами.

3.2 Робота методичного кабінету.                                                 

ІV розділ. Адміністративно-господарська діяльність.……………………… 20

 4.1. Забезпечення матеріально – технічних та навчально – методичних умов

 4.2 Санітарно – просвітницька робота.

V розділ. Організаційно – педагогічна  діяльність.………………………      23

 5.1. Співпраця із ЗЗСО

5.2. Свята та розваги

5.3. Робота з батьками

5.4. Батьківські збори

5.5. Взаємодія ЗДО з установами та  організаціями

VІ розділ. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності……28

6.1. Вивчення стану організації освітнього процесу та процесів функціонування

Додатки:

1.План – циклограма внутрішньої системи оцінювання якості освітнього

 процесу………………………………………                                                    30                                             

2.План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності………………  41                   

3. План заходів з охорони дитинства                      …………………………  .43

4. План спільної роботи ЗДО та ЗЗСО………………………………………  .46

Загальні відомості про заклад дошкільної освіти.

Повна назва закладу освіти

( за статутом)

Колонтаївський заклад дошкільної освіти   

 (дитячий садок)

Краснокутської селищної  ради

Богодухівського району

 Харківської області

Ідентифікаційний код

23452161

Адреса закладу

 

62030 Харківська область, Богодухівський район, с. Колонтаїв, вул. Берегова- 6

Електронна адреса

kolontayiv-zdo@ukr.net

Номер телефону

(05756) 97-3-28

Форма власності

комунальна

Рік створення закладу

1968

Дата атестації закладу

 

Наказ відділу освіти Краснокутської РДА від26.11.2009р. №222

Проектна потужність

 

25 дітей

Кількість груп

 

1 різновікова група

Кількість дітей

25

Пріоритетні напрями роботи ДНЗ

народознавство

Мова навчання

українська

Характеристика мережі

 

1різновікова група, 25 дітей, 10,5годинним перебуванням дітей

Режим роботи закладу

з        07.30 до 18.00

Розділ І. Аналіз роботи за минулий рік, завдання

на  2023/2024 навчальний рік

  Колонтаївський  заклад дошкільної освіти  знаходиться за адресою  с. Колонтаїв , вул. Берегова,6.

Заклад дошкільної освіти  загального типу, розрахований на  25 місць. Режим роботи з 7.30 – 18.00 год.

   У 2022/2023 навчальному  році  функціонувала 1 різновікова група, в якій  нараховувалось 25 дітей.

За штатним розписом у закладі освіти працює 7 працівників. З них  3 педагоги, 4 особи обслуговуючого  персоналу.

У складі  педагогічного колективу: директор – базова вища освіта , педагогічний стаж 48  років; вихователь С.Пахуча – повна вища освіта, педагогічний стаж - 25 роки, вихователь Ю.Швидка – повна вища освіта, педагогічний стаж - 3 роки .

  За рівнем кваліфікації педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

   Вихователь С. Пахуча – спеціаліст вищої категорії.

  Вихователь  Ю.Швидка –  без  категорії.

          В 2022р  вихователь  С.Пахуча пройшла атестацію при якій було

         присвоєно  категорію «спеціаліст  вищої категорії».

         На сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не    

        обмежується лише курсами. Підвищення кваліфікації педагогів на   

        сучасному етапі здійснюється шляхом формальної та неформальної    

        освіти за очною, заочною, дистанційною формами

       навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мають можливість самостійно

       долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом

       участі у онлайн тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-

      нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і   

       проблемами.

Пріоритетний напрямок  діяльності  ЗДО - народознавчий. Організація освітнього процесу  здійснювалась згідно   Базового  компонента дошкільної   освіти, програми  виховання та навчання  дітей   віком  від двох до семи  років «Дитина». Освітній  процес  у ЗДО   передбачає чергування  різних  видів  діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового  і фізичного  навантаження.

  Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку  освіти  в Україні», Законом України «Про  дошкільну освіту», «Положенням про  дошкільний навчальний заклад», Базовим  компонентом  дошкільної освіти  та   виконуючи  завдання 2022/ 2023 навчального  року  колектив закладу освіти працював над підвищенням професійної майстерності педагогів під час воєнного стану, забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях дистанційного навчання, охорони і зміцнення здоров’я дітей, над організацією психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями.

 В період воєнного стану освітня робота проводиться дистанційно:

-         обмежили заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний    

      контакт між дітьми та персоналом;

-         обмежили заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентарю.

      Пріоритетним у 2022/2023 навчальному році було і залишаються на сьогоднішній день патріотичне виховання, турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини.

      У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в  закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та літній періоди.

          Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на виробничих нарадах. Були висвітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях,  аналізувалася робота колективу з даних питань.

       Випадків дитячого травматизму під час освітнього  процесу протягом року не зафіксовано.

                           Діяльність методичного кабінету

У закладі була спрямована методична робота на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку здобувачів освіти та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту.

Протягом 2022/2023 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував наступні завдання :

1.Дотримання рекомендацій МОН у період адаптивного карантину та воєнного стану.

2.Спільно з родинами формування передумов здорового способу життя,

навичок  гігієни життєдіяльності дітей шляхом пропагування та

впровадження здоров'язберігаючих технологій в умовах пандемії,та воєнного стану.

3. Формування в дітей стилю повсякденного життя, що відповідає потребам сталого розвитку людства.

Протягом 2022/2023 навчального року працювали такі методичні структури: виробнича нарада,  розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з вихователями.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022/2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня  шляхом проходження курсів та самоосвіти.

З метою підвищення педагогічної майстерності  вихователь С.Пахуча  підготувала  презентацію на тему: «Розвиток емоційного інтелекту», що є дуже актуальним. Було надано консультацію вихователю по даній темі. Емоційний розвиток дитини – надзвичайно важлива складова процесу розвитку особистості, оскільки це забезпечення емоційного благополуччя, розвиток емоційного контролю. Діти з розвиненим емоційним інтелектом легко вибудовують соціальні відносини і налагоджують основні аспекти свого життя: вони більш успішні в навчальній діяльності, простіше адаптуються в соціумі, більш затребувані, задоволені своїм життям, гармонійні і щасливі.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователя, спрямовуючи  освітній  процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року консультації:

 «Патріотичне виховання засобами квесту»

 «Коректурні таблиці як складова інтеграції освітньої діяльності з  дошкільниками»

« Календарно – обрядові традиції українського народу»

« Стежками рідної мови»                                             

    «Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку через  ознайомлення з екологічною стежиною»

«Економічна обізнаність дошкільників засобами гри»

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педагогічні години та педагогічні  наради, метою яких є розвиток та вдосконалення освітнього  процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2022/2023 н.р. було проведено 4 засідання за такими темами:

1.Дистанційне навчання  в закладі освіти на час  воєнного стану.

2.Формування передумов здорового способу життя, навичок гігієни життєдіяльності дітей шляхом пропагування та впровадження здоров’язберігаючих технологій в умовах воєнного стану.

3. Сталий розвиток в житті дошкільника.

4. Підсумки освітньої  роботи.

Продовж навчального року проведені наступні заняття :

  1. Заняття з патріотичного виховання: «Найкраща країна – це Україна»
  2.  «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати»

3.     Свято: «До нас прийшов святий Миколай»

4.     Підсумкове заняття: «Від дошкільника до школяра»

Заходи  були  проведені змістовно, на належному методичному рівні.

    Планування роботи з батьками  здійснюється згідно  перспективного плану     на навчальний рік:

– групові батьківські збори тричі на рік ;

        – консультації у Вайбер групі;

– консультативно-інформаційні матеріали  у Вайбер групі;     

         – виставки спільних робіт;

– індивідуальні консультації та бесіди.

Більше уваги потрібно приділити спільній роботі з батьками, анкетуванню батьків, при можливості проводити Дні відкритих дверей.

Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2023/2024 навчальному році    необхідно:

1. Активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

2.Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та проведенні методичних заходів.

Результати моніторингу якості освіти

Діти різновікової групи  протягом 2022/2023 навчального року отримали достатній рівень знань з програмового матеріалу про що свідчить аналіз даних про засвоєння програмових завдань дітьми дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Діти старшої групи за результатами моніторингу досягли:

високий рівень -  42%       

достатній рівень – 35%

середній рівень – 21%

низький рівень – 2%

Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО вивчалася  під час тематичного, оперативного та інших видів контролю, які були спрямовані на систематичне вивчення стану роботи вихователя, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

 Були з’ясовані і наступні   недоліки:

1. Забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та             

   початковою школою.

 2.Недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності.

 Основною формою керівництва і контролю за освітньою роботою в закладі був аналіз роботи вихователів, надана відповідна допомога  щодо усунення наявних недоліків. Надавалась конкретна допомога вихователям - це бесіди,  та консультації.

Забезпечення матеріально – технічних та навчально – методичних умов

        В закладі освіти проведено косметичні ремонтні роботи в приміщенні, відремонтовано та пофарбовано  ігровий майданчик.                 Постійно проводиться робота по придбанню миючих та дезінфікуючих засобів тощо.

Адміністрацією дошкільного закладу постійно проводилася робота щодо підтримання електрообладнання, газо - водопостачання та стану будівлі, для безперервного функціонування.

Виконання кошторису, виконання угод, дотримання лімітів використання енергоносіїв, ведення фінансових операцій здійснювалось відповідно до діючого законодавства разом з Централізованою бухгалтерією  відділу освіти Краснокутської селищної ради.  

        В закладі дошкільної освіти  створені умови для організації безпечної життєдіяльності дітей та працівників. Вся робота в  з цього питання була направлена і велась відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів. З метою збереження життя і здоров'я дітей у ЗДО відповідальними особами  планово проводились з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» .

       На контролі було проведення  Місячників, Тижнів безпеки з питань безпечної поведінки дітей в різних ситуаціях на  вулиці, в побуті, на воді та  на дорогах.

Співпраця ЗДО та ЗЗСО, взаємодія з батьками.

         Традиційно так склалося, що наш  заклад дошкільної освіти   співпрацює  з ЗЗСО с. Колонтаїв. З метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку нами була розроблена угода  взаємодії  в напрямку профілактики дезадаптації майбутніх першокласників». Були організовані зустрічі з першою вчителькою, проводились бесіди, надавались консультації. Але  нажаль не виконувалися заплановані заходи в зв’язку з введенням  воєнного стану.

Незважаючи на стан жорстких карантинних заходів, пов'язаних з  «СOVID-19» та введення воєнного стану  вихователі   впроваджували дистанційні форми спілкування з батьками, застосовуючи мобільні додатки Messenger, Viber, Faceвook. Надавались індивідуальні консультації, поради. Проводились спільні виставки робіт до свят. Дякуємо батькам, які стали союзниками у роботі і брали  і беруть участь у житті дитячого садочка та в освітньому процесі.

             Враховуючи  підсумки освітньої  роботи  за навчальний рік, завдання оновленої програми «ДИТИНА», зважаючи на протиепідемічні заходи,  педагогічний колектив  закладу дошкільної освіти спрямовує свою  діяльність  у наступному  навчальному році  на вирішення таких завдань:

 1.Формувати основи патріотичного виховання дітей під час різних видів діяльності.

2.Сучасні підходи щодо удосконалення культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів.

3.Формувати активну життєву позицію щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей.

4.Продовжувати роботу щодо забезпечення наступності у впровадженні особистісної орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковійосвіті.

Розділ II. Діяльність структур колегіального  управління

Форма проведення заходів

Тема , зміст заходів

Термін проведення

Відповідальний

Примітки

2.1

Загальні збори колективу

 

1.1.Затвердження плану роботи закладу на  2023/  2024  навчальний рік. Ознайомлення з Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2352-IX від 01.07.2022)

Серпень

Директор

Протокол

   

1.2.Звіт  керівника про свою діяльність  у 2023/ 2024 навчальному році.

Червень

Директор

Протокол

 

 

 

Педагогічні ради

 

 

1.Про підсумки діяльності навчального закладу у 2022/2023 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік

1.1Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік.

1.2.Обговорення,затвердження плану роботи,програму виховання й навчання, за якою працюватиме  заклад освіти

Серпень

 

 

Директор С.ПАХУЧА

Н.МАСЛІЙ

Протокол

   

2. Сучасні підходи щодо удосконалення культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів

2.1. Художнє слово як засіб патріотичного виховання дошкільників .

Листопад

Директор Н.МАСЛІЙ

 

 

Вихователь Ю.ШВИДКА

Протокол

   

3. Формування  активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 3.1  Фізична готовність дітей до школи 

Лютий

Директор С.ПАХУЧА

 

 

Вихователь

А.КАМЕН-СЬКА

Протокол

 

 

 

 

4.  Обговорення та затвердження плану роботи на літній оздоровчий період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Травень

Директор С.ПАХУЧА

Н.МАСЛІЙ

Протокол

 

 

Виробничі наради

1. Режим роботи закладу. Ознайомлення працівників з наказом.

Вересень

Директор

Протокол

   

2. Охорона життя і здоров’я дітей у ЗДО

Листопад

Директор

Протокол

   

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Січень

Директор

Протокол

 

 

4.Про підготовку  закладу до роботи в 2024/2025 навчальному році та літнього оздоровчого періоду.

Травень

Директор

Протокол

 

Адміністративні наради

 Дотримання санітарно-гігієничних норм у ЗДО

Вересень

Директор

 

 

 

Ведення ділової документації.

Листопад

Директор

 
   

Опрацювання та   вивчення посадових інструкцій;  правил пожежної безпеки, правил  цивільноїоборони

Протягом року

Директор

 

 

 

Проведення «Місячника  з цивільного захисту»  

Жовтень

Директор

 

 

 

Проведення тижня безпеки з дітьми  різновікової групи

Жовтень Квітень

Директор

 

2.2

Комісія з харчування

 

Засідання № 1               Вивчення вимог чинного законодавства з харчування. Обговорення плану роботи комісії.

Засідання№2                        Про стан роботи щодо дотримання належних умов повноцінного збалансованого харчування дітей.

Засідання №3                       Про стан роботи щодо виховання культурно - гігієнічних навичок у вихованців під час прийому їжі.

Засідання №4                   Про хід вивчення санітарно – гігієнічного стану харчоблоку.

Вересень

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Січень

 

 

 

Квітень

Члени комісії

 

 

Члени комісії

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

Члени комісії

 

 

Комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Засідання № 1                     Про вивчення вимог чинного законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Засідання №2                Про стан роботи щодо дотримання працівниками закладу вимог законів та інших нормативно – правових актів з охорони праці, інструкції з охорони праці.

Засідання №3                Про проведення навчання  і  перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Засідання № 4 Про перевірку технічного огляду приміщення і споруд закладу освіти.

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

Травень

Члени комісії

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

Члени комісії

 

 

 Комісія з цивільного захисту

Засідання № 1                Про вивчення вимог чинного законодавства з  питань цивільного захисту

Засідання №2                  Про вдосконалення та забезпечення матеріально – технічної бази з питань цивільного захисту.

Засідання №3                     Про стан проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме: визначення необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності.

Засідання №4             Оновлення інформації в куточку цивільного захисту. Розробити заходи проведення тижня безпеки.

Вересень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

Березень

 

 

 

Травень

Члени комісії

 

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

Члени комісії

 

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

Комісія з пожежної безпеки

 

 

 

 

 

Засідання №1   Знайомство з положенням про комісію з пожежної безпеки. Обговорення плану роботи.

Засідання №2                Про вивчення вимог чинного законодавства з  питань пожежної безпеки.

Засідання №3  Коригування документів з питань пожежної безпеки в закладі освіти.

Засідання №4                Про підготовку та проведення практичного заняття щодо відпрацювання з працівниками евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі.

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Січень

 

 

 

Квітень

Члени комісії

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

Члени комісії

 

 

 
 

Комісія з організації та проведення експертизи цінності документів

 

 

Засідання №1             Знайомство з положенням про комісію з організації та проведення експертизи цінності документів. Обговорення плану роботи.

Засідання №2            Проведення експертизи цінності документів, створених у діловодстві ЗДО під час:

  • складання номенклатури
  • справ;
  • формування документів у справи;
  • підготовки справ до передання на архівне збереження.

Засідання №3                   Про стан опису справ та актів про вилучення для знищення документів.

Засідання №4                  Звіт про роботу комісії з  організації та проведення експертизи цінності документів.

Вересень

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

Травень

Члени комісії

 

 

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

Члени комісії

 
           
           

Розділ ІІI. Діяльність методичного кабінету

Форма проведення заходів

Тема, зміст заходів

 

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

                                               3.1. Робота з кадрами

 

1

Діагностичне

анкетування

«Психологічна культура вихователя»

До 01.09.2024

Директор

 

2

Самоосвіта

1.Участь  педагогів у  вебінарах, онлайн  конференціях

2. Ознайомлення педагога  з новинками  науково  методичної літератури, фаховими виданнями

3. Вивчення перспективного педагогічного досвіду

4. Робота з обраної теми згідно індивідуального плану самоосвіти

Протягом року

 Директор

 

 

Вихователі

 

 

 

3

Педагогічна майстерня

«Плекаємо патріотизм»

Листопад

Директор

Вихователі

 

 

4

Заходи атестації педагогічних працівників

Прийняти заяви від працівників про бажання або небажання атестуватися.

До 10.10.2023

Директор

 

5

Курси підвищення кваліфікації

Направити на курси підвищення кваліфікації вихователя Ю.Швидку

Упродовж року

 Директор

 

 

 

6

Моніторинг

якості освіти

 Діагностика рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за основними освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.

Моніторинг рівня розвитку дітей середнього дошкільного віку та старшого дошкільного віку.

Упродовж року

Директор

 

 

 

   

Моніторинг професійних компетентностей   педагогів. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, аналіз її результативності.

Використання інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Упродовж року

Директор

 

1.

Розробка документації

Режим дня, розклад занять  згідно нової програми

До 1 вересня

Директор

Вихователі

 

3.

Оформлення виставок дитячих робіт

 

 

«Дари осені»

«Моя іграшка на ялинку»

 «Лялька – мотанка»

«Гарна писанка у мене»

 

Вересень

Грудень

Березень

 Квітень

Вихователі

 

4.

Поповнення матеріалів

«Патріотичне виховання дітей різновікової групи»

«Дистанційна робота з батьками»

 «Дошкільнятам освіту сталого розвитку»

« Інтелектуальні карти»

 

Вересень – Листопад

 

Грудень

 

Січень

Директор

Вихователі

 

5.

Оформлення стендів:

«Куточок для батьків»,

«Мій рідний край – моя гордість

Вересень

 

Березень

Вихователі

 

7.

Створення презентації

Кращі заходи та форми роботи з дітьми і дорослими.

Травень

Директор

Вихователі

 

8

Робота з сайтом закладу

Виставити світлини свят, проведених заходів; поновлювати інформацію для батьків

Протягом року

Директор

Вихователі

 

Розділ IV.   Адміністративно-господарська  робота   

№ з/п

Форма проведення заходів

Тема, зміст заходів

Термін проведення

Відповідаль

ний

Примітки

 4.1. Забезпечення матеріально – технічних та навчально – методичних умов

1.

Перевірка

Готовність  ЗДО до  нового начального  року

До 01.09

 Директор 

 

 

 

Скласти акти готовності дошкільного закладу до нового навчального року

 

 

Акти готовності

2

Робота з документами

1.Затвердити графік роботи працівників

2.Провести тарифікацію педагогічних працівників

4. Переглянути стан ведення трудових книжок, особових справ

 4.Скласти графік відпусток працівників ЗДО на 2023 рік

 

Вересень

 

Серпень

 

Протягом року

 

Січень

Директор

 

3

 Підготовка приміщення 

Підготувати приміщення  закладу дошкільної освіти до функціонування в зимовий період: ­ підготувати систему опалення; ­ здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання; ­

 До 15.09

Директор

Акти

4

Контроль

Здійснювати контроль за своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей в ЗДО.

Щомісяця

Директор

Табелізвіти

5

 Контроль

 

 

 

-Економія електроенергії, водопостачання

-Своєчасне  внесенням  батьківської плати за утримання дітей  в ЗДО

Протягом року

Директор 

Журнали обліку

6

Контроль

-закладу  продуктів харчування

технологію   приготування  страв

-         -якість  приготування страв

-відповідність норм видачі порцій

-         -дотримання санітарно  - гігієнічних  вимог   при  обробці продуктів харчування

 виконання інструкції ТБ  та  ОП

 Постійно

Директор 

Картки аналізу

7

Інвентаризація та   списання

Провести інвентаризацію, списати непридатне майно

 

Постійно

Директор 

Акти

Відомості

                                           4.2. Санітарно – просвітницька робота

1.

 Профілактична   робота:

 Дотримуватись санітарно –протиепідемічних заходів з метою запобіганню корона вірусної хвороби та попередження розповсюдження гострих респіраторних захворювань.

Забезпечувати  умови  для дистанціювання  дітей   упродовж дня у період воєнного стану

Протягом року

Директор

Медсестра

Журнали

обліку

2.

   Контроль

-Результатами проходження  персоналом медичного огляду

 -Якістю  продуктів  харчування,  наявність супроводжувальних  документів

 -Збереженням   та   використанням миючих,  дезінфікуючих та засобів індивідуального захисту

 Протягом року

Директор

 

 

3

Складання   меню  

Перспективне  меню,  щоденне меню

Протягом року

Директор

 

 

4

Поновлення стендів

Поновити інформаційні стенди та куточки здоров'я.

Вересень

Вихователі

 

5

 Бесіди  з батьками:

Необхідність дотримання правил особистої гігієни,  профілактика  респіраторних захворювань та гострих кишкових, дистанційне навчання впродовж воєнного стану

 Протягом  року

 Вихователь

 

6

Бесіди з кухарем

Вимоги до збереження продуктів та   приготування  страв: маркування  посуду та   санітарні  правила миття  посуду

 Постійно

 Директор

 

 

7

Бесіди  з помічником вихователя 

  Дотримання належного  санітарно -  гігієнічного  стану  приміщення, дезінфекції поверхонь,провітрювання після кожного заняття впродовж не менш 10 хв

 Постійно

Директор

 

 

8

Інструктажі

1. Охорона праці та безпека життєдіяльності (вступний, первинний,  на   робочому місці, повторний, цільовий, позаплановий). 2.Особливості роботи закладу впродовж воєнного стану.

Протягом року

Директор

 

                                                                     

 

 Розділ V.  Організаційно – педагогічна  діяльність 

№ з/п

Форма проведення заходів

Тема , зміст заходів

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

5.1. Співпраця із ЗЗСО

1

План наступності

Скласти план наступності про  співпрацю між  ЗДО та ЗЗСО.

 

Вересень

 

Директор ЗДО Вихователі

 

 

 

2

Круглий стіл:

 

 -НУШ: реалізація принципів наступності

 

Вересень

Директор Вихователі

Вчитель початкових класів

 

           

3

Обмін досвідом між вихователем та вчителем:

«Ігрові форми роботи з дітьми на заняттях і на уроках в школі», «Партнерська взаємодія – педагог – дитина»

Упродовж року

Директор   вихователі

 

4

Підвищення рівня мотивації дошкільників

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

-  організувати та провести екскурсію до школи, спортив-ного майданчика, на свято «Прощання з букварем»;

-  використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: “Школа”, “Бібліотека” та ігри іншої шкільної тематики;

 - організувати конкурс дитячих творчих робіт на шкільну тематику.

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Вихователі Вчителі

 

5

Взаємовідвідування занять в ЗДО та уроків в ЗЗСО

Перегляд занять, уроків

Упродовж року

 Вихователі

 

6

Зустрічі дітей та батьків з першою вчителькою

Бесіди, спільні ігри, консультації

 

Протягом року

 

 

Директор   вихователі

 

 

 

 

 

5.2. Свята та розваги

1

Розвага

 « Веселі гостини»

Вересень

Вихователь

 

2

Виставка

«Осінні квіти, в них своя чарівність» (виставка композицій і букетів із осінніх квітів).

Вересень

Вихователі

 

3

Свято

« Осінь золота прийшла до нашого краю»

Жовтень

Вихователі

 

4

Лялькові  вистави

 

«Колобок», «Ріпка»,та ін..

Протягом року

Вихователь

 

5

Флешмоб

« Дай мені, мамо, хустку на згадку»

7 грудня

Вихователі

 

6

Спортивні розваги

«Веселі спортсмени», «Ми  ростемо здоровими» «Тато, мама, я – спортивна сім’я

Протягом року

Вихователі

 

7

Свято

 « Любий отче Миколаю, дуже добрий ти- я знаю»

Грудень

Вихователі

 

8

Свято

«Новий рік засяяв ясними вогнями»

Грудень

Вихователі

 

9

Родинне свято

  « Уклін тобі ненько рідненька»

Березень

Вихователі

 

10

Музичні розваги

«Зустріч із казкою»
«Пожежа у казковому будиночку»

Протягом року

Вихователі

 

11

Флешмоб

«Моя вишиванка»

19 травня

Вихователі

 

12

Свято

випускне

Травень 

Вихователі

 

13

День іменинника

 

1 раз на квартал

Вихователі

 

14

День здоров’я

 

1раз на місяць

Вихователі

 

15

Театралізовані розваги

 «Здрастуй зимонько -чарівнице», «Масляна»

Протягом року

Вихователі

 

 5.3. Робота з батьками

1.

Бесіди

Правила утримання, навчання і виховання дітей, дистанційне навчання у ЗДО.

Вересень

 Вихователі

 

2

Консультації

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань із основних напрямів роботи закладу

Вересень

Вихователі

 

3

Ранкові зустрічі, психологічні етюди,

Спільна робота з оптимальної адаптації дітей

Вересень -жовтень

  Вихователі

 

4

Розроблення рекомендацій

Збалансоване харчування дітей

 

Листопад

Директор

 

 

4.

Проведення тренінгу 

Тренінг  «Як навчитися розуміти дитину»

Грудень

   Вихователі

 

5

 Круглий стіл

 « У кожної сім’ї свої традиції»

Січень

Вихователі

 

6

Майстер клас

« Роль сім’ї у розвитку мовлення дитини»

Лютий

Вихователі

 

7

Дослідження, експерементування

«Досліджуємо світ разом»

Березень

Вихователі

 

8

Анкетування

 «Чи знаєте ви свою дитину?»

Квітень

Директор

вихователі

 

9

Поради

«Виховуємо майбутнього школяра»

(труднощі в опануванні знань, причини та шляхи подолання )

Травень

Директор вихователі

 

10

Спільна робота

Залучити батьків до проведення  АКЦІЇ :

–Допоможи пташині

 –   Посади дерево чи квітку

 

Грудень

 

 

Квітень

Вихователі

 

11

День відкритих дверей

Показові заняття для батьків у групі.

Листопад

Квітень

Вихователі

 

12

Створення «Батьківської скриньки»

 «Батьківська скринька» — дає можливість батькам у зручний для них час вносити пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, ініціювати обговорення проблемних питань, як діяльності закладу освіти, так і розвитку своєї дитини

Жовтень

Вихователі

 

    5.4.      Батьківські збори

1

 

1.Про пріоритетні напрямки роботи  закладу освіти  в новому навчальному році. На час воєнного стану

2 Вибори батьківського комітету.

3 Анкетування батьків .

Вересень 

Директор 

Протокол

2

 

1. Про підсумки роботи  колективу з організації життєдіяльності дітей в ЗДО  за навчальний рік.

2.Про роботу ЗДО в літній період.

3.Організація харчування дітей в літній оздоровчий період.

4. Анкетування батьків «Інтереси, запити, думки батьків щодо виховання та розвитку дітей в ЗДО »

Травень 

Директор

Протокол

 

5.5. Взаємодія дошкільного закладу  з установами, організаціями

1

Взаємодія з  установами

 Здійснювати роботу по  залученню  спонсорських   коштів   на зміцнення матеріально  - технічної  бази   ЗДО

Протягом року

Директор

 

 

                     

 Розділ VI. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

з/п

Форма проведення заходів

Тема чи зміст заходів

Термін проведення

Відповідальний                 

                                  Примітки

6.1. Вивчення стану організації освітнього процесу та процесів функціонування    

1.

Огляд

Облаштування ігрового простору

Вересень

Директор

 

2.

Придбання методичної літератури

Оновлення методичної бази освітньої діяльності

Протягом року

Директор

 

3

Моніторинг

Звуковимова у дітей

Вересень

Вихователі

 

4

Спостереження

Взаємодія персоналу з дітьми

Протягом року

Директор

 

5

Оперативний контроль

Вивчення стану організації освітнього процесу. Контроль за якістю проведення навчальних занять

Протягом року

Директор

Наказ

6

Тематичний контроль

Стан роботи з дітьми по впровадженню ідей сталого розвитку

Листопад

Березень

 

Наказ

7

Підсумковий контроль

Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок, розробка рекомендацій щодо їх покращення

Грудень

Травень

Директор

Наказ

8

Вивчення стану організації процесів функціонування:

- безпеки життєдіяльності;

- охорона праці;

-  пожежна безпека;

-  цивільний захист;

 - медичне обслуговування;

- організація харчування

Протягом року

Директор

Наказ

9

 

Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації дошкільнят та педагогів

Протягом року

Директор вихователі

 

10

Діагностика

Діагностика рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за основними освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти

Квітень

Директор

Вихователі

 

11

Моніторинг

Моніторинг професійної компетентності педагогів

Травень

Директор

 

 

ДОДАТКИ

                                                                                                                                       Додаток 1

План – циклограма внутрішньої системи оцінювання якості

                                       освітнього процесу

№ з/п

Зміст внутрішнього контролю (форма узагальнення)

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Документи, що підлягають вивченню, аналізу

1

Готовність ЗДО до нового навчального року (виробнича нарада, наказ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Н

Перспективний план розвитку матеріально – технічної бази. План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Акт готовності ЗДО до нового навчального року. Акти – дозволу на експлуатацію окремих приміщень та обладнання, майданчиків закладу (спортивного, ігрового); випробувань спортивних споруд, обладнання. Книги наказів.

2

Затвердження плану роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період (педагогічна рада, наказ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Н

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу. Книги наказів.

3

Виконання плану роботи закладу за навчальний рік та оздоровчий період (виробнича нарада, наказ)

П

В

О

О

О

О

О

О

О

П

Н

 

 

Н

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Плани роботи вихователів, інструктора з фізкультури, музичного керівника. План проведення масових заходів, дійств музично – естетичного циклу. План проведення фізкультурних свят і розваг. Статистичні звіти про діяльність ЗДО. Штатний розпис. Книги наказів, обліку особового складу працівників, засідань педагогічної ради закладу.

4

Аналіз захворюваності дітей у ЗДО (наказ, виробнича нарада, рада закладу)

 

 

В

 

Н

Р

 

 

 

 

 

 

 

Книга наказів з основних питань діяльності. Журнали обліку: профілактичних щеплень, інфекційних захворювань, щоденного відвідування групи дітьми.  Книга записів медико – педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей. Приписи, постанови Управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі.

5

Медогляд працівників ЗДО (наказ, виробнича нарада)

 

 

 

В

Н

 

 

 

 

 

В

Н

 

 

Книги наказу  обліку особового складу працівників. Медичні книжки працівників. Приписи, постанови Управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі. Заходи щодо усунення виявлених недоліків.

6

Затвердження тарифікації педагогічних працівників(наказ, виробнича нарада)

В

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифікаційний список, заяви педагогічних працівників. Книги наказів  обліку особового складу педагогічних працівників.

7

Організація харчування дітей

Н

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

Книги наказів. Документація з організації харчування дітей. Відомості про облік оплати за харчування дітей. Приписи, постанови Управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі. Заходи щодо усунення виявлених недоліків.  Заяви батьків щодо пільгового харчування дітей.

8

 Стан харчування дітей (рада закладу, рада по харчуванню, наказ)

Р

х

Н

К

х

К

х

Р

Н

К

х

К

х

Н

К

х

 

 

К

х

Книги наказів. Документація з організації харчування дітей. Книги: бракеражу готової, сирої продукції, складського обліку продуктів харчування. Журнали: заявок на продукти харчування, обліку виконання норм харчування, обліку відходів продуктів харчування. Приписи, постанови Управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі. Заходи щодо усунення виявлених недоліків.

9

Дотримання санітарно- гігієнічних норм у ЗДО (виробнича нарада, наказ)

В

О

О

В

О

В

О

О

О

В

 

Н

Приписи, постанови Управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі. Заходи щодо усунення виявлених недоліків. Книга наказів з основних питань діяльності.Книга записів медико- педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей. Режим роботи ЗДО.

10

Забезпечення літнього оздоровлення дітей(виробнича нарада,педагогічна рада, наказ)

П

 

 

 

 

 

 

 

В

Н

 

Н

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основних питань діяльності.

11

Готовність ЗДО до роботи в осінньо- зимовий період. Стан протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем і покрівлі, утеплення приміщень (наказ)

В

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга наказів з основних питань діяльності. Документація з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

12

Проведення ремонтних робіт приміщень закладу (виробнича нарада, оперативний контроль)

В

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

В

О

О

О

План заходів щодо проведення ремонтних робіт.

13

Дотримання вимог БКДО, програми розвитку дитини дошкільного віку «ДИТИНА» (тематичні перевірки) (довідка, наказ, педрада)

 

 

Н

Д

П

 

 

Н

Д

П

 

 

Н

Д

П

 

 

 

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Довідки, доповідні записки про стан освітньої і методичної роботи та заходи щодо її удосконалення.

14

Атестація працівників ЗДО (педагогічна рада, наказ)

Н

Н

 

 

 

 

П

Н

Н

 

 

 

 

Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу ( заяви, списки працівників, які атестуються, їх характеристики, графік роботи атестаційної комісії, протоколи її засідань). Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників. Книги наказів, протоколи засідань педагогічної ради. Атестаційні листи. Особові справи працівників закладу. Матеріали вивчення досвіду роботи працівників.

15

Проходження курсової перепідготовки працівниками ЗДО (виробнича нарада, наказ)

Н

 

 

В

 

 

 

В

 

 

 

 

Графік курсової перепідготовки на рік. Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників. Книги наказів.

16

Програмно- методичне та навчально- методичне забезпечення (педагогічна нарада, наказ)

Н

В

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книги наказів, обліку (посібників, ігрового дидактичного обладнання тощо) Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого- педагогічної, методичної літератури. Матеріали проведених семінарів та інших форм методичної роботи з педагогами, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.

17

Організація роботи із соціального захисту дітей ( рада закладу, наказ, педагогічна рада)

П

Н

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів, протоколів засідань педагогічної ради. Списки дітей із соціально незахищених категорій.

18

Стан фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми  (рада закладу, наказ, педагогічна рада)

Н

Р

 

О

 

О

 

 

П

Н

 

 

 

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи інструктора з фізкультури. Картотека методичних розробок ( конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів тощо). Листок здоров’я дітей. Журнали обліку щоденного відвідування групи дітьми. Графік роботи фізкультурної зали.

19

Забезпечення заходів з охорони праці, цивільної оборони, пожежної безпеки (наказ)

Н

 

 

 

В

Н

 

 

 

 

 

Н

 

Документація з охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони. Книга наказів з основних питань діяльності. Журнали обліку  проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Акти, накази, розпорядження х охорони праці та безпеки життєдіяльності. Документи (довідки, доповідні записки, звіти) про виконання наказів, розпоряджень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Документи (висновки, акти, протоколи, атестаційні картки) з питань атестації робочих місць за умовами праці. Акти готовності ЗДО до нового навчального року. Документи (доповідні записки, інформації) про поліпшення умов праці, стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

20

Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей

(виробнича нарада, наказ)

В

О

О

Н

Н

О

О

Р

О

 

 

Н

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основних питань діяльності. Документи (акти, висновки, протоколи) розслідувань нещасних випадків. Відомості про нещасні випадки. Журнали: реєстрації нещасних випадків; обліку інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

21

Робота методичного кабінету над науково- методичною проблемою, дослідницька та експериментальна робота (педрада, наказ)

П

Н

 

 

 

 

 

 

 

П

Н

 

 

 

Відповідність наповнення методичного кабінету встановленим вимогам. Картотека матеріалів обладнання,публікацій періодичних освітніх видань,психолого-педагогічної  методичної літератури, передового педагогічного досвіду. Матеріали проведених семінарів та інших форм роботи з педагогами, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи. Експериментальних досліджень. Протоколи засідань педагогічної ради.

22

Взаємодія ЗДО із ЗЗСО  сім’єю та громадськістю (наказ, педрада)

Н

П

Н

Р

 

Р

 

 

Р

 

 

 

П

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Плани відповідних заходів. Книги протоколів засідань педагогічної ради, батьківського комітету, загальних зборів працівників закладу, виробничих нарад, батьківських зборів. Угоди про співпрацю.

 Умовні скорочення:

В – виробнича нарада;

П – педагогічна рада;

Н – наказ;

Р – рада;

К.х – комісія по харчуванню;      Д – довідка;                          О – оперативний контроль.

                                                                                                                                              Додаток 2

 План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

з/п

 Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Проводити перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усувати виявлені недоліки

Протягом року

Завгосп

 

2

Проводити загальний технічний огляд приміщень та споруд закладу освіти.

Квітень,

серпень

Завгосп

 

3

Скласти акт-дозвіл на проведення занять з фізичної культури у спортивному залі.

Квітень,

серпень

Завгосп

 

4

Проводити огляд та випробування спортивного обладнання в спортивній залі та на спортивному майданчику.

Квітень,

серпень

Завгосп

 

5

Перевірити:-стан освітлювальної електромережі та електроустаткування;-наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

Квітень,

серпень

Завгосп

 

6

Перевіряти стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій.

Протягом року

Завгосп

 

7

Провести обстеження та чищення вентиляційних каналів на харчоблоці ЗДО.

До 01.08.

Завгосп

 

8

Проводити повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма працівниками та робити відповідні записи в журналі реєстрації інструктажів.

Серпень

Завгосп

 

9

Організувати перевірку захисного заземлення і опору ізоляції електромереж

До 01.08.

Завгосп

 

10

Переглянути та поновити нормативні акти закладу освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Липень

Завгосп

 

11

Контролювати ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та дітьми.

Протягом

року

Завгосп

 

12

Посилити контроль за дотримання протипожежного режиму в закладі дощкільної освіти .Забезпечити  справність приладів опалення,електроустановок,технічного обладнання,зовнішнього протипожежного водопроводу.

Протягом

року

Завгосп

 

13

Проводити практичні заняття щодо відпрацювання з працівниками евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі.

Жовтень

Травень

Завгосп

 

14

Організовувати чергування осіб,відповідальних за стан протипожежної безпеки на об’єктах, у місцях з масовим перебуванням людей та під час проведення свят чи інших масових заходів.

Протягом

року під час масових заходів

Завгосп

 

15

Контролювати ведення журналу обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Постійно

Завгосп

 

16

На видних місцях та біля телефонів поновити таблички із зазначенням номерів телефонів термінового виклику.

До 01.09.

Завгосп

 

17

Здійснювати періодичні огляди вогнегасників.У разі негативних результатів огляду,закінчення гарантійного терміну експлуатації,після застосування за призначенням направити відповідні вогнегасники на ПТОВ.

Липень

Завгосп

 

18

Провести Тиждень безпеки дитини.

Жовтень

Травень

Вихователі

 

19

Провести Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

Жовтень

Травень

Вихователі

 

20

Поновити інформаційні стенди з питань безпеки життєдіяльності.

До 01.09.

Вихователі

 

21

Забезпечити заклад піском на зиму,сніговими лопатами.

До 01.09.

Завгосп

 

 

Додаток 3

                                     План заходів з охорони дитинства

з/п

 Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

                                    Методична робота з кадрами

1

Організувати роботу щодо систематизації та визначення нормативних документів: Закон України «Про охорону дитинства»,  Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно – правових актів які спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

Протягом року

Директор

 

2

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

Серпень

Громадський інспектор Ю.ШВИДКА

 

3

Створити банк даних дітей

Червень

Громадський інспектор Ю.ШВИДКА

 

4

З метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення різних стартових умов для подальшого навчання дітей,не охоплених дошкільною освітою,провести рекламну компанію (рекламне оголошення на сайті закладу)

Протягом року

Вихователі

 

5

Проводити бесіди та надавати консультації батькам щодо підтримки дітей,які зазнали травмувань внаслідок війни.

Протягом року

Вихователі

 

6

Інформувати батьків про мінну безпеку

Протягом року

Вихователі

 

7

Провести бесіду з батьками про те,як батькам говорити з дітьми про евакуацію під час сигналу сирени.

Постійно

Вихователі

 

8

Надавати підтримку батькам,які залишилися без житла,та потребують психологічної допомоги.

Протягом року

Вихователі

 

9

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

До 30.10.

Директор

 

10

Тематична виставка «Свобода дитини в незалежній державі на основі статей Конвенції ООН про права дитини»

До 30.05.

Вихователі

 

                         Освітня діяльність з дітьми

1

Здійснювати інформайційно-просвітницьку роботу серед дітей щодо булінгу(цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках.

Протягом року

Вихователі

 

2

Проводити ранкові кола з метою формування навичок дружніх стосунків.

Протягом року

Вихователі

 

3

Тематичні бесіди,заняття:

«Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»,

«Україна - моя держава»

«Я закликаю до розмови» (позитивні вчинки)

«Кожен має право на життя та ім’я»

«Чим я особливий»

«Я та моя небезпека»

«Правова абетка»

 

Вересень

 

Листопад

Січень

 

Лютий

 

Березень

Квітень

Травень

 

 

Вихователі

 

4

Організація дидактичних ігор з правового виховання

Протягом року

Вихователі

 

5

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання

Протягом року

Вихователі

 

6

Організувати онлайн- заняття «Добро породжує добро». Перегляд мультфільмів відповідної тематики.

Протягом року

Виховател

 

7

Розвага «1 Червня-День захисту дітей»

01.06.2023.

Вихователі

 

                                                 Робота з батьками

1

Провести батьківські онлайн-лекторії:

«Конвенція про права дитини»

«Ознайомлення з Законом України Про охорону дитинства»

«Декларація прав дитини»

 

 

Жовтень

Січень

 

Травень

Вихователі

 

2

Консультації:

«Безпека дитини в ЗДО та родині»

«Жорстоке поводження з дітьми: що це?»

 

Листопад

Квітень

Вихователі

 

3

Анкетування батьків «Діти та їх права»

Травень

Вихователі

 

4

Організувати механізм звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування).

Протягом року

Вихователі

 

                                                                                                                            Додаток 4

        План спільної роботи закладу дошкільної освіти

та закладу загальної середньої освіти

з/п

 Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Розробити спільно з початковою ланкою Колонтаївського ЗЗСО реалізацію моделі співпраці навчальних закладів.

До 12.09 2022

Директор ЗДО

 

2

Забезпечити наступність і перспективність освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей до умов навчання і початковій школі.

Протягом року

Директор ЗДО

вихователі

 

3

Здійснити аналіз навчальної програми 1 класу відповідно НУШ з метою встановлення наступності в освітньому процесі.

До 30.11

Вихователі

 

4

Забезпечити відвідування занять вчителями початкових класів та уроків вихователями

Протягом року

Вихователі вчителі

 

5

Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників

Протягом року

Педагоги

 

6

Проводити консультативну і методичну роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до умов школи, зокрема проводити спільні семінари

Протягом року

Педагоги

 

7

Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання з урахуванням вимог освітніх напрямів оновленого Базового компонента дошкільної освіти України. 

Протягом року

Вихователі

 

8

Запрошувати першокласників (колишніх вихованців закладу) та вчителів до участі у тематичних музичних і спортивних святах та розвагах.

Протягом року

Вихователі

 

9

Провести екскурсію з дітьми до школи (ознайомлення з будівлею школи,бібліотекою,їдальнею)

Листопад

Вихователі

 

10

Запрошувати вчителів початкової школи до участі в батьківських зборах

Вересень

Лютий

Директор

Вихователі

 

11

Ознайомлювати батьків з програмами розвитку дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти та першого класу школи,проводити відкриті заняття й інші методичні заходи.

Вересень

Жовтень

Вихователі

 

12

Консультувати батьків з питань соціальної адоптації дітей до умов навчання в школі

Травень

Вихователі

 

 

 

Логін: *

Пароль: *