Колонтаївський ЗДО, Колонтаїв
Харківська область, Богодухівський район

Сторінка для батьків

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

"Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі".
(Ст. 7 п .3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

 

1. Загальні положення.
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі -батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі- дошкільний заклад)
Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

2. Права батьків.
2.1 Батьки мають право:

 

· вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти

· та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

· звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

· на пільги на харчування;

· вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

· на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

· приймати участь у заходах дошкільного закладу;

· брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

 

3.Обов'зки батьків.
3.1.Батьки зобов'язані:

 

· виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

· постійно дбати про фізичние здоров'я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

· поважати гідність дитини;

· виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

· виконувати режим дня дошкільного закладу;

· приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

· батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

· стежити за реальним станом здоров'я дитини;

· не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;

· не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

· забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;

· своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

· приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;

· діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;

· приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов'язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов'язані передати дитину батькам;

· не забирати дітей в нетверезому стані;

· дотримуватись правил дорожнього руху;

· бути прикладом для своїх дітей;

· своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;

· відвідувати батьківські збори;

· виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

· бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Ми разом з Вами зацікавлені у всебічному розвитку вашої дитини !!!

Логін: *

Пароль: *